👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi årskurs 9

Skapad 2018-11-04 12:00 i Norrsundsskolan Norrtälje
Fyra grundkomponenter, resistor,och variabla resistor,
Grundskola 9 Biologi
Biologi eller biovetenskap är den naturvetenskap som berör läran om livet, levande organismer och livets processer, inklusive dess struktur, funktion, tillväxt, ursprung, evolution, utspridning och taxonomi.[1] Biologi är ett brett ämne som innehåller många förgreningar, ämnen och discipliner. Bland de viktigaste ämnena är de fem samlande principerna som kan sägas vara den moderna biologins fundamentala axiomer. Dessa är att celler är livets grundläggande enheter, att nya arter och ärvda karaktärsdrag är evolutionens produkt, att gener är ärftlighetens grundläggande enhet, att en organism reglerar dess inre miljö för att bibehålla ett stabilt och konstant tillstånd och att levande organismer konsumerar och transformerar energi.[2] Biologins underdiscipliner erkänns på grundval av skalan som organismer studeras på och metoderna som används för att studera dem. Biokemi utforskar livets rudimentära kemi, molekylärbiologi studerar biologiska molekylsystems komplexa interaktioner, cellbiologi utforskar allt livs grundläggande byggstenar; cellen; fysiologi utforskar vävnadernas, organernas och organsystemens fysiska och kemiska funktioner och ekologin utforskar hur olika organismer interagerar och associerar med sin omgivning.[3] Den som forskar i biologi kallas för biolog.

Innehåll

Tidsperiod

vecka 45 - 51

Förmågor

 •  Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

 

Övergripande mål och riktlinjer

 • Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
 • Tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö

Vad ska jag lära mig?

 • Kropp och hälsa Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
 • Bi 7-9
  Kropp och hälsa Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
 • Bi 7-9
  Kropp och hälsa Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå 
  • och i ett historiskt perspektiv.

Hur ska jag visa det? 

 

 • Vad är en cell och  vad är cellen behöv?
 • Cell delning och förökning av celler.
 • Hur en människa utvecklas från befruktning till förlösning.
 • Olika vävnader, och organ. 
 • känna till begreppen stamcell, cancer, tumör och döds begrep.
 • Ha kunskap om näringsämnen. 
 • Kunna beskriva matens väg genom kroppen och förstå sambandet mellan mat och hälsa.
 • känna till vår andningsorgan och varför vi andas?. samt cell andning.
 • kunna till vårt blodomlopp och vilka  uppgifter blodet har.
 • Ha kunskaper om andra organ, signal och hormon systemet samt immunförsvaret deras funktion och uppgifter.

 

      Hur kan vi arbeta för att komma dit? 

 • Arbetsformer: Inläsning av fakta i ”Titano Biologi” sidan 230 - 282, genomgångar och föra anteckningar, film, begreppskartor och frågor samt praktiska uppgifter.

 

       Utvärdering och bedömning:

       Formativ:

·                      Diskussioner, reflektioner, aktiviteter i grupp och individuellt.

·                     Begrepp, komunikation och analysförmåga.

      Summativ

      Genom diagnoser och prov.

Matriser

Bi
MA/NO+TK

Ämne/område

Fakta innehåll Analys Förståelse
E
C
A
Fakta
grundläggande kunskaper
goda kunskaper
mycket goda kunskaper
Analys
beskriver och kan ge exempel
förklara och visa på samband
förklarar, visar på samband och generaliserar
Förståelse
för enkla resonemang
för utvecklade resonemang
för välutvecklade resonemang