Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit Matematik 5A

Skapad 2018-11-04 12:16 i Tjärnaskolan Borlänge
Terminsplanering med utgångspunkt från Favorit Matematik åk 4
Grundskola 5 Matematik
Till Februari 2019, kommer vi att träna mer på att räkna med de fyra räknesätten, räkna med tal i bråkform, geometriska objekt, vinklar, area, omkrets och längdenheter (mm, cm och dm).

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde

Genom undervisningen ska du ges förutsättningar för att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att ha genomgångar, samt arbeta både individuellt och i grupp. Vi kommer att arbeta med matematikboken Favorit matematik 5a, problemlösning.

Du kommer att få undervisning om:

            

 • Addition och subtraktion
 • Prioriteringsregeln
 • Problemlösning
 • Multiplikation, tabellerna, uppställning
 • Division med uppställning
 • Taluppfattning
 • Bråk
 • Statistik
 • Algebra
 • Geometriska objekt
 • Ekvationer

Matriser

Ma
Matematik åk 4-6

Kapitel 1
Addition och subtraktion.
Division och multiplikation
Produkt, kvot, summa och differens
Ekvationer och olikheter
Prioriterings- regeln
Kapitel 1
Multiplikation med flera nollor, faktor uppdelning
Multiplicera talsorter
Multiplikation med uppställning
Delbarhet
Division med uppställning
Kapitel 2
Vi repeterar tal i bråkform
Bråktal, heltal och tal i blandad form
Omvandla från bråkform till blandad form
Omvandla från blandad form till bråkform
Förkorta bråk
Addera och subtrahera liknämniga bråk
Kapitel 2
Multiplicera och dividera ett bråk med heltal
Ta ut delar av tal
Kapitel 3
Geometriska objekt från punkt till vinkel
Parallella linjer och linjer som skär varandra
Mäta vinklar
Rita vinklar
Cirkel och cirkelns delar
Månghörningar och deras omkrets
Kapitel 3
Trianglar
Fyrhörningar
Geometriska kroppar
Problemlösning
Tolka muntlig och skriftlig information
Beskriva hur du löser en uppgift
Välja en lämplig metod
bedöma rimligheten i ditt resultat
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: