Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Designa din slöjdpåse 2018/2019

Skapad 2018-11-04 12:22 i Brattåsskolan Mölndals Stad
Du kommer att lära dig mer om: * symaskinens inställningar * att ta eget beslut för att skapa ett personligt uttryck i din namnskylt * inspiration från internet * färg och form * textila färger (tygtryck, måla med pensel) * olika sömnadsord (läsa instruktioner) * tekniken Applikation * att hantera redskap och hjälpmedel på ett säkert sätt * mäta storleken på tyget * dokumentera hela arbetsprocessen i bild och text
Grundskola 4 Slöjd
Du kommer att få skapa en slöjdpåse som du ska ha för att samla dina kommande arbeten till klass 9. Du tränar färg och form. Fördjupa dig i symaskinen. Du får skapa i vävt tyg i naturmaterialet bomull. Träna på att använda olika redskap. Du får lära dig att sy applikation. Vi tänker på miljön och hållbarheten genom att sy en påse i tyg. Du lär dig att förstå en arbetsbeskrivning och olika textila begrepp. Du kommer att dokumentera ditt arbete i Unikum med bilder och text. Du lär dig att samarbeta och hjälpa varandra.

Innehåll

Syfte:

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Undervisning:

Arbetsprocess: Visar stegvis hur du designar (skapar) fram en personlig Slöjdpåse

 1. Tyget till påsen ska vara i ett vävt tyg. Bestäm färg och mönster. 
 2. Klipp ut tyget till slöjdpåsen med måtten 45 cm x 90 cm. Använd redskapen måttband, tygkrita och tygsax.
 3. Stryk bomullstyget på tre prickar (200 grader).
 4. Ställ in sick-sack på symaskinen. Sy längs ytterkanten ett helt varv och fäst 4 cm omlott i slutet. Tyget kommer inte att fransa sig. Ökar hållbarheten.
 5. Välj former till dina initialer. Kalkera över på mönsterpapper. Bestäm sedan formen till namnskylten. Geometrisk form (cirkel, kvadrat etc) eller en föreställande form (blomma, stjärna etc).
 6. Välj nu färg till namnskylten. Tyget ska vara ljust för att kunna använda textiltuschpennor. Tänk på kontrastfärger. Initialerna ska synas tydligt. Klipp ut i större form en din namnskylt.
 7. Markera över din form och initialer på tyget med markeringspapper.
 8. Stryk fast Vliesofix på avigsidan på namnskylten. Klipp ut i linjen. Fyll i dina initialer med textiltuschpennor. 
 9. Placera din namnskylt på slöjdpåsens rätsida. Stryk fast enligt instruktion.
 10. Ställ in en tät sick-sack; Stygnbredd: 4,0 och stygnlängd 1,0. Sy applikation runt din namnskylt och fäst 2 cm omlott i slutet.
 11. Vik in kanalerna på kortsidorna, 5 cm. Mät med Pfiffikus och tvärnåla. När du tvärnålar och stryker kommer du att lättare sy kanalen med raksöm. Tyget rör sig inte när du syr..
 12. Lägg påsen nu räta mot räta. Tvärnåla sidorna på påsen med knappnålar (kant i kant).
 13. Ställ in raksöm. Sy 1 cm sömsmån (sy 1 cm in från ytterkanten). Fäst ca 1,5 cm i början och likadant i slutet på sidosömmen. Tänk på att inte sy vid kanalen. Gör likadant på andra sidosömmen.
 14. Gör en eller två snoddar i bomullsgarn. Mät 2,5 m (250 cm). Använd måttband och broderisax.
 15. Trä i snodden i kanalen med hjälp av en säkerhetsnålar.
 16. Dokumentera i Unikum med bild och text med begrepp.

Begrepp som du ska träna på:

Rätsida

Avigsida

Räta mot räta

Tvärnåla

Sömsmån

Fålla

Fästa

 

Teknik som du ska träna på:

Applikation

Sy en tät sick-sack (runt bokstaven, se film)

Ställa in stygnbredd (4.0) och stygnlängd (1.0)

Fästa 2 cm omlott i slutet

 

Ett flippat klassrum = där kan du som elev se film från nätet genom din dator eller ipad hur du syr på egen hand och tränar på att ta in kunskap som du vill bli bättre på.

Trä övertråd Janome

https://www.youtube.com/watch?v=XpqvvVyobOs

Sätt i undertråd Janome

https://www.youtube.com/watch?v=aBqGPXHFnDw

Spola undertråd Janome

https://www.youtube.com/watch?v=u72eevP0_tA

 

Sick-sacka ytterkanterna

https://www.youtube.com/watch?v=1kBrdEJOYyE

Sy applikation med tät sick-sack

https://www.youtube.com/watch?v=Lr0R0rU9qjc
Rätsida mot rätsida och Tvärnåla

https://www.youtube.com/watch?v=5dgEZt--xlk

Sy 1 cm sömsmån
https://www.youtube.com/watch?v=JBPQ5Y9SEgo

 

Bedömning:

 

Hur du arbetar fram din idé, löser problem under hela arbetsprocessen, hur du använder redskapen, om du kan följa en arbetsbeskrivning, hur du uttrycker dig i din dokumentation i Unikum och om du förstår olika slöjdbegrepp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Ämnesmatris slöjd läsåret 2018/2019 år 4-6

På väg att nå nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Framställa föremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Använda verktyg, redskap och maskiner
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Välja tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val
Utveckla idéer
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. .
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Självbedömning
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Resonemang
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: