Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sannolikhet och statistik

Skapad 2018-11-04 12:48 i Bäckaskolan F-6 Trelleborg
Grundskola F – 3 Matematik
Eleverna ska lära sig att läsa av och att skapa både stapel- och cirkeldiagram. Innan man kan skapa ett diagram skapas måste data samlas in för att sedan klassificeras efter vissa egenskaper.

Innehåll

Vad du ska lära dig:

 • Du ska kunna genomföra enkla undersökningar.
 • Du ska samla in data för att kunna skapa en tabell.
 • Du ska kunna läsa av ett diagram.
 • Du ska kunna skapa stapeldiagram.
 • Du ska förstå sannolikhet.

Hur vi ska arbeta med området:

Vi kommer att arbeta enskilt och i grupp.

Vi kommer både att arbeta i boken men även med dator och mycket med konkret material.

Vi kommer att göra undersökningar och intervjuer.

Vi kommer även att föra viktiga matematiska diskussioner i mindre grupper och i helklass.

Arbetet individanpassas i största möjliga mån.

Begreppslista:

Statistikbegrepp

 • undersökning
 • sortera
 • tabell
 • data
 • statistik
 • resultat
 • diagram

Sannolikhetsbegrepp

 • chans
 • risk
 • vinst
 • förlust
 • tur
 • otur
 • slump

Tidsplan:

v45-46, ht-2018

Hur det ska bedömas:

Eleverna kommer bedömas formativt under arbetets gång.

Genom att visa sin delaktighet i diskussioner och samarbete med sina klasskamrater.

Eleverna ska kunna skapa en tabell och ett diagram.

Eleverna ska på ett enkelt sätt kunna förklara begreppen ovan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: