Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartkunskap

Skapad 2018-11-04 12:58 i Stenhammarskolan 4-6 Flen
Ett arbetsområde som ger grundläggande kunskaper om kartkunskap och geografiska begrepp.
Grundskola 4 Geografi Samhällsorienterande ämnen SO (år 1-3)

Vi startar upp arbetsområdet med allmän kartkunskap där vi lär oss om kartors uppbyggnad och blir förtrogna med grundläggande geografiska begrepp.

Vi lär oss om väderstreck och kartans symboler.

Vi pratar om hur kartor görs och vad de används till. Varför det är viktigt att kunna förstå kartor och i vilka sammanhang de används. Vilken information vi kan få från kartor och vad vi kan lära oss utifrån att tolka dessa. Vi lär oss även att söka i Atlas och hur man hittar i ett register.

Vi använder sedan de kunskaper vi fått när vi fördjupar oss i Sveriges geografi. Vi pratar och lär oss då om Sveriges olika landskapstyper och landsdelar.

Innehåll

Målet med arbetsområdet

Att kunna de olika väderstrecken.

Att ha kunskap om några geografiska begrepp som längdgrad, breddgrad, ekvatorn, skala, bergskedja, poler och odlad jord.

Att veta hur en kartbok är uppbyggd och att kunna finna information utifrån denna.

Att veta vad en topografisk karta är.

Att veta vilken information en tematisk karta kan ge oss och på ett enkelt sätt kunna analysera denna.

Att lära sig några kartsymboler.

 

 

 

Arbetssätt

Gemensamma, lärarledda lektioner

Eget arbete och i mindre grupp

Diskussioner

Skriftliga och muntliga övningsuppgifter samt övningsuppgifter med hjälp av digitala verktyg.

Titta på filmer om kartkunskap som t.ex Kartan-geografiska begrepp och symboler (SLI)

Powerpoint om kartan och geografiska begrepp

 

Bedömning och dokumentation

Bedömning av arbetsområdet kommer att ske genom:

Skriftliga och muntliga moment under lektionstid

 

 

Detta kommer att bedömas

Förmågan att kunna använda sig av väderstreck.

Förmågan att kunna använda en kartbok och förstå hur den används.

Förmågan att praktiskt kunna använda sig av några geografiska begrepp och att kunna resonera kring dessa.

Förmågan att förstå och kunna dra slutsatser om en tematisk karta.

Förmågan att kunna använda sig av några kartsymboler.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

SO Ge
SO - Kartkunskap och Sveriges geografi

SO Bedömningsmatris för Arbetsområdet "Kartkunskap och Sveriges geografi"
Förmågan att kunna använda en kartbok och andra geografiska texter.
Eleven kan med lärarens hjälp använda kartbok och texter för att hitta faktakunskaper.
Eleven kan på egen hand använda kartbok och texter för att hitta faktakunskaper.
Eleven kan med hjälp av kartbok och texter se samband, orsaker och konsekvenser, samt redogöra för dessa.
Förmågan att praktiskt kunna använda sig av några geografiska begrepp.
Med stöd kan eleven nämna några geografiska begrepp.
Eleven kan några geografiska begrepp och kan till viss del resonera kring dessa.
Eleven kan några geografiska begrepp och kan resonera kring dessa på ett utförligt sätt.
Förmågan att kunna använda sig av några kartsymboler.
Med stöd kan och förstår eleven några av kartans tecken.
Eleven kan och förstår några av kartans tecken.
Eleven kan och förstår flera av kartans tecken och kan använda sig av dessa för att söka information.
Förmågan att kunna använda sig av de fyra väderstrecken.
Med stöd förstår eleven de fyra väderstrecken.
Eleven kan och förstår de fyra väderstrecken.
Eleven kan, förstår och kan använda de fyra väderstrecken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: