Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga med klossar

Skapad 2018-11-04 13:11 i Västra Förskolan Solgården Rättvik
Babblarna - språkutveckling
Förskola
Med hjälp av Bibbi vill vi väcka barnens nyfikenhet att bygga på egenhand och i samspel med andra.

Innehåll

Nuläge

Barngrupp besår av 1-2 åringar. vi har skapat en miljö för att väcka intresse för bygga ,behov finns att öva på det sociala samspelet och att kommunicera

Mål

Väcka intresset att leka, lära och samspela med andra. skilja mellan en och flera, antals uppfattning 1-3, skilja mellan olika former, begrepp stor och liten, leta och hämta klossar på uppmaning.

 

Genomförande

I spontana och planerade tillfällen ute och inne. under ht terminen. Alla barn på Förskolan

 

Dokumentation     

Vi dokumenterar med hjälp av foto, barnens verk och anteckningar.

 

Utvärdering

sker fortlöpande på avdelningens planeringar

Ansvar

Alla pedagoger på avdelningen

Koppla läroplansmål nedan.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: