Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Area och skala

Skapad 2018-11-04 13:13 i Bäckaskolan F-6 Trelleborg
Grundskola F – 3 Matematik
Eleverna får jämföra storleken på ytor, huvudsakligen genom att mäta med icke standardiserade måttenheter, genom att t.ex. räkna antal rutor eller mäta med ett suddgummi. Syftet är att de ska förstå att när ytor ska mätas är det viktigt att måttenheterna placeras tätt intill varandra, utan mellanrum och utan att de överlappar varandra. Eleverna får lära sig vid vilka tillfällen det kan vara bra att veta just ytan, t.ex. vid köp av golv eller när man ska måla om.

Innehåll

Vad du ska lära dig:

 • Du ska lära dig att mäta ytor med olika måttenheter.
 • Du ska lära dig att jämföra storleken på olika ytor.
 • Du ska lära dig att bestämma area.
 • Du ska lära dig att bestämma omkrets.
 • Du ska förstå att begreppet skala handlar om att förstora och att förminska.

Hur vi ska arbeta med området:

Vi kommer att arbeta enskilt och i grupp.

Vi kommer både att arbeta i boken men även med dator och mycket med konkret material.

Vi kommer även att föra viktiga matematiska diskussioner i mindre grupper och i helklass.

Arbetet individanpassas i största möjliga mån.

Begreppslista:

 • area
 • omkrets
 • skala
 • dubbelt
 • hälften
 • halv
 • avbilda
 • förstora
 • förstoring
 • förminska
 • förminskning
 • samma storlek
 • naturlig storlek

 

 

Tidsplan:

v43, ht-2018

Hur det ska bedömas:

Eleverna kommer bedömas formativt under arbetets gång.

 Genom att visa sin delaktighet i diskussioner och samarbete med sina klasskamrater.

Eleverna ska förstå och kunna förklara begreppen area, omkrets och skala.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: