Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP - geometri (area, omkrets)

Skapad 2018-11-04 14:08 i Flygelskolan Lunds för- och grundskolor
LPP för geometris med fokus på area och omkrets. Arbetsområdet inleds med en praktisk uppgift i matematikverkstaden. Majoriteten av färdighetsträningen kommer att ske i Matte Direkt.
Grundskola 4 – 6 Matematik
Nu skall du få lära dig hur du mäter och räknar ut omkretsen på olika geometriska figurer. Du kommer även att lära dig hur du räknar ut arean av rektanglar, kvadrater och trianglar och vilka enheter du skall använda när du gör det (cm², dm², m²).

Innehåll

Förmågor att utveckla

Du kommer att utveckla din kunskap och förståelse för geometri.

När vi är klara med arbetsområdena ska du kunna:

 • mäta och räkna ut omkretsen på olika geometriska figurer (och ev. olika sammansatta figurer)

 • räkna ut arean av rektanglar, kvadrater och trianglar

 • använda de vanligaste enheterna för area: cm², dm², m²

Så här ska vi arbeta

Vad?

Vi kommer att arbeta med

 • omkrets och area

 • rektangelns area

 • halva rektanglar

 • bas och höjd

 • triangelns area

 • parallellogrammens area

Hur?

Arbetsområdet inleds med en praktisk uppgift där du får klippa, klistra och arbeta med area och omkrets. Under arbetsområdet kommer du att  arbeta praktiskt och med icke praktiska uppgifter. Du kommer att färdighetsträna på olika sätt, ett är lektion.se ett annat är praktiska mätuppgifter.

 

Detta ska bedömas

Du kommer att bedömas om du är säker, på gång eller osäker på att:

 • mäta och räkna ut omkretsen på olika geometriska figurer (och ev. olika sammansatta figurer)

 • räkna ut arean av rektanglar, kvadrater och trianglar

 • använda de vanligaste enheterna för area: cm², dm², m²

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Checklista

Osäker
På väg
Säker
Kan mäta och räkna ut omkretsen på olika geometriska figurer
Kan räkna ut arean av rektanglar, kvadrater och trianglar
Kan använda de vanligaste enheterna för area: cm², dm², m²
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: