Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse och läsflyt åk 3.

Skapad 2018-11-04 14:31 i Hamburgsundskolan Tanum
Så här kommer vi att arbeta med läsförståelse och läsflyt under HT:2018
Grundskola 3 Svenska
Under resterande tid av höstterminen kommer du på ett flertal sätt arbeta med läsförståelse och läsflyt i ämnet Svenska.

Innehåll

Förmågor som skall tränas

 • analysera texter
 • kommunicera, samtala och diskutera texter
 • tolka, värdera, reflektera texter
 • hantera information
 • förstå innebörden av begrepp

Arbetets upplägg

Arbetet kommer löpa som en röd tråd under resterande del av höstterminen 2018.

 • Du kommer att träna på att få flyt i läsningen. Du kommer under 6 veckor ingå i ett läshastighetsprojekt, där du läser samma text (upprepad) måndag till fredag på tid. 
 • Du kommer träna dig på inlevelse och förståelse av texter. Både att kunna utläsa direkta svar/fakta i en text samt att läsa mellan raderna. Du kommer få möta flera olika texter, både beskrivande- och berättande texter där du ska öva dig på att läsa texten samt kunna svara på frågor om den lästa texten.
 • Du kommer öva dig på att läsa faktatext och med hjälp av stödord återberätta det du läst till en egenskriven faktatext.
 • Du kommer att läsa tyst och högt, själv och ibland med klasskamrat ur en Astrid Lindgren bok. Du kommer på olika sätt bearbeta det lästa kapitlet med hjälp av olika lässtrategier.
 • Du kommer få arbetsuppgifter i en läsförståelsebok.

 

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

 • din förmåga att läsa med flyt
 • din förmåga att läsa med intonation (inlevelse)
 • din förmåga att förstå och tolka texter
 • din förståelse för texter med olika fakta och innehåll
 • din förmåga att skriva beskrivande texter med hjälp av stödord

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: