Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2018-11-04 14:47 i Serresjöskolan F-6 Trelleborg
Eleverna får kännedom om vad forntiden är.
Grundskola F – 3 Historia
Eleverna kommer att utveckla kännedom kring forntiden. Känna till innebörden av tidslinjer och begreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

Innehåll

Bedömning:

 • Eleverna kommer genom filmer, olika slags texter, samtal och skapande få en tydlig bild av vad de olika begreppen stenålder, järnålder och bronsålder innebär.
 • Skapa två olika samhällen, Jägarstenåldern/bondestenåldern
 •  

 

Tidsplan / Lektionsplanering:

Vecka 45- 50

Begreppslista:

Forntiden

Tidslinje

Jägarstenålder

Bondestenålder

Bronsålder

Järnålder

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  Hi  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  Hi  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Hi  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: