Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse åk.5

Skapad 2018-11-04 15:39 i Fäladsskolan Lunds för- och grundskolor
Läsförståelse åk. 5
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
Att läsa och förstå vad man läser är viktigt att kunna. Ibland läser man en skönlitterär bok och ibland handlar det om faktatexter. Men vad betyder det som står i texten och vilka känslor väcker texten?

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet

Du kommer under svensklektionerna läsa och på olika sätt bearbeta det du har läst.

Elevens mål

Du ska kunna:

läsa med flyt

göra en sammanfattning av textens innehåll

kommentera vad texten du läst handlar om

resonera om vad texten handlar om och vad författaren har menat med texten

 

 

Arbetssätt/Undervisning

Du kommer att få läsa olika sorters texter både skönlitterära och faktatexter. Du kommer att få svara på frågor om textens innehåll. Du kommer att få göra sammanfattningar av textens innehåll och fundera kring textens budskap samt din upplevelse av texten.

Bedömning

 Du kommer att bedömas kring din förmåga att:

läsa med flyt

göra kronologiska sammanfattningar

resonera kring budskap 

beskriva din upplevelse av texten.

Kopplingar till läroplanen

  • Kunskapskrav
  • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
    Sv  E 6
  • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
    Sv  E 6
  • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
    Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: