Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fantasy

Skapad 2018-11-04 16:01 i Furulidsskolan Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap Bild Historia Svenska
Nu ska vi utforska en ny värld- fantasy! Vi ska skriva och skapa med både bild och text. Vi ska lära oss mer om t ex figurer och miljöer som är mer typiska för fantasy.

Innehåll

Detta är ett ämnesövergripande arbete som rör främst ämnena Bild, Svenska, Historia och Religon. Detta kommer fortlöpa in på nästa termin och avslutas med någon form av redovisning av den slutgiltiga produkten, din egen fantasybok.

 

Vi ska använda oss av genren fantasy för att skriva egna berättande texter. Undervisningen i svenska kommer att beröra:

Kunskap om texttypen berättande text och genren fantasy.

Textrespons; klasskamrater, lärare, andra elever på skolan samt föräldrar.

Språklära kring t ex meningsbyggnad, stavning, ordklassers användning, ordförråd, dialoger och skiljetecken. 

Skrivövningar för att utveckla det beskrivande språket och träna dialogskrivning.

Muntliga och skriftliga övningar för att återberätta händelseförlopp.

Egenproducerad text.

Lyssna på Bröderna Lejonhjärta.

Titta på Narnia.

 

Vi ska använda oss av genen fantasy för att producera egna bilder. Bilderna ska förstärka innehållet i texten. Undervisningen i bild kommer att beröra:

Kunskap om bildtypen fantasy.

Bildrespons; klasskamrater och lärare.

Undervisning kring teknik och material, digitalt och analogt. 

Bildövningar för att utveckla det egna bildskapandet och seendet.

Egenproducerade bilder.

 

Vi ska använda oss av genren fantasy för att lära oss mer om uppfattningar kring religion och människors tro genom historien, s k folktro. Undervisningen i historia och religion kommer att beröra:

Undervisning kring hur religionen i Sverige förändrats och utvecklats, från vikingatiden fram till idag.

Undervisning kring hur folktron har sett ut i Sverige och vilka olika figurer som finns där. 

Egen reflektion kring livsåskådningsfrågor som tro och övertygelse, fantasi och verklighet samt hur det påverkar. 

 

Tidsplanering:

v. 45

Introduktion och uppstart.

 

v. 46

Planering av berättelse.

Skrivdel 1: Presentation av huvudkaraktär.

Bild 1: Huvudkaraktär.

Re/Hi: Om väsen.

 

v. 47

Skrivdel 2: Den magiska världen.

Bild 2: Den magiska världen.

Re/Hi: Folktro.

 

v. 48

Skrivdel 3: Det goda och det onda.

Responslektion

Re/Hi: Religoner i Sveriger

 

v. 49

Skrivdel 3 forts: Det onda och det goda

- magiska föremålet

Bild 3: Magiska föremålet

Re/Hi: Existentiella frågor

Muntliga övningar.

 

v.50

Skrivdel 4: Problemet

Göra klart fram till del 4.

Inlämning och avstämning. 

Textrespons.

Bildrespons.

Re/Hi: Test

 

v. 51

Tema: tomtar och jultraditioner.

 

v. 2

Planering av fortsättning.

Redigeringsvecka

Läsa för andra mm

Skrivövningar.

Bildövningar.

 

v. 3

Skrivdel 5: Kampen.

Bild: Framsida, text och bild.

 

v. 4

Skrivdel 6: Avslutningen.

Textrespons.

Bild: Montering.

Inlämning. 

 

v. 5

Redigeringsvecka

 

v. 6

Göra klart

 

v.7 sportlov

 

v.8

Förbereda redovisning.

 

v.9 

Redovisa: 

 

Bedömningen kommer att ske som:

 

Löpande formativ muntlig återkoppling på bild och text. 

Skriftlig respons vid två inlämningstillfällen.

Summativ bedömning av faktainläsning och begrepp i Hi/Re.

Skriftlig helhetsbedömning av slutprodukt.

 

All bedömning sker utifrån centralt innehåll i Sv/Bl /Re /Hi, se kopplat innehåll från Lgr-11 nedan. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: