Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Individer och gemenskaper: Sveriges befolkning och välfärd samt ungdomar 7CD

Skapad 2018-11-04 16:03 i Domnarvets skola Borlänge
I samhällskunskap betyder individ samma sak som människa, vi lever med olika typer av gemenskaper. Detta avsnitt handlar om detta. Hur påverkas och verkar vi i denna gemenskap. Vi kommer beröra ungdomars identiteter, livsstil å välbefinnande. Sveriges befolkning och vår välfärdsstruktur samt avsluta med integration.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
I samhällskunskap betyder individ samma sak som människa, vi lever med olika typer av gemenskaper. Detta avsnitt handlar om detta. Hur påverkas och verkar vi i denna gemenskap. Vi kommer beröra ungdomars identiteter, livsstil å välbefinnande. Sveriges befolkning och vår välfärdsstruktur samt.

Innehåll

Kurs: Individer och gemenskaper: Sveriges befolkning och välfärd  samt ungdomar

Förmåga

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar, 
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv, 
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller, 
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv, 
 • söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

 

Centralt innehåll: 

 • Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.   
 • Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt.  
 • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.  
 • Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället. 

Arbetssätt och redovisningsform

(Utgår från Samhällskunskapsboken Utkik s. 10-48 )

Tidsinnehåll: 

Vecka 1 V. 45 

Lektion 1 Måndag/Onsdag

 • Människan en social varelse?  
 • Begrepp 
 • PP 

Inför nästa lektion 2: https://www.youtube.com/watch?v=G_VyAdqpwRk&list=PL4rGjeN5kOZYug4JwpmpsakoKSnsqOVAr&index=1 

 

Lektion 2  Torsdag

 • Begrepp
 • Sveriges befolkning: Befolkningsstatistik, SCB Statistiska Centralbyrån, Demografi- befolkningslära, Nativitet, Mortalitet, Medellivslängd, Fruktsamhetstalet, Naturlig folkminskning, Invandring, Befolkningsproblem, Befolkningspyramid, Befolkningstäthet, Urbanisering, Befolkningspyramid 

Inför nästa lektion 3: Integration/Segregation:

https://www.youtube.com/watch?v=9JSEJZ0F7Cc&list=PLCLofNExeWxDqB43lWbDl83Tayq6y48dY&index=4 

(7C teater kommer ligga en lektion efter i planering och är ikapp fredag v. 46)

  

Lektion 3 Fredag

 • Befolkningspyramid
 • Film 
 • Diskussion 
 • FN:s mänskliga rättigheter, Immigration, emigration, arbetsinkraftsinvandring, asylsökande, Anhöriginvandring, Utvandring, FNs flyktingkonvention, Uppehållstillstånd 
 • Övning  Ensamkommande flyktingbarn - läsförståelse 

Inför nästa lektion 4: Välfärd:  https://www.youtube.com/watch?v=Abd7ZQGdo6M&index=6&list=PLCLofNExeWxDqB43lWbDl83Tayq6y48dY 

 

Vecka 2 V. 46

Lektion 1 Måndag/Onsdag

 • Invandring 
 • Emigration 
 • Vad kostar vi samhället? 
 • Diskussion i klassrummet 
 • Levnadsstandard - välfärdssystemet, Skattesystemet, "Inkomster och utgifter skattemässigt för en individ"  
 • Vilka skatter har vi?
 • Problem med avbefolkningsbygder med mindre skatteintäkter och en åldrande ickearbetande befolkning. 
 • Mervärdesskatt- moms, Arbetsgivaravgift  

 

Lektion 2  Torsdag

 • Varför betalar vi skatt? 
 • Bildanalys 
 • Föreläsning: Segregering, integreras, levnadsstandard, försäkringskassan, fattigdom: absolut fattigdom och relativ fattigdom 
 • MAO
 • Kahoot 

Lektion 3 Fredag

 • Uppsamling missade moment
 • Uppgifter
 • Formativ koll 
 • MAO vid tid

Vecka 3 V.  47

Lektion 1 Måndag/onsdag

 • Julias resa  
 • Begreppet ungdom, ungdomskultur, tonåring, identitet, norm, könsidentitet, könsroller, livsstil, grupptryck 
 • Uppgifter
 • Hur mår ungdomar? Levnadsvanor. Trivsel i skolan, Mötesplatser.  

Lektion 2 Torsdag Begreppstest! 

 • Övning Ungdomars fritid   

Lektion 3 Fredag

 • Övning utkik "It takes a fool to remain sain" 
 • Uppgifter
 • Frågestund innan prov MAO

Vecka 4 V. 48 

Lektion 1 Måndag/Onsdag

 • Forumspel 
 • Ev. Uppgifter

Lektion 2 Torsdag

 • Uppgifter
 • Inför prov MAO

Lektion 3 Fredag

 • Inför prov MAO 
 • Uppgifter
 • Kunskapskraven
 • Kahoot 

 

Vecka 5 V. 49

Lektion 1 Måndag/Onsdag

 • Inför prov
 • MAO 
 • Uppgifter

(Vikarie)

Lektion 2 Torsdag

 • Prov! 
 • Uppgifter om tid finns över.

(Vikarie)

 

Lektion 3 Fredag

Utvärdering 

Göra klar uppgifter

intro Mänskliga rättigheter Läs igenom PP se film

(Vikarie)

 

NÄSTA KURS:

(V. 50, 51, 2,3 minikurs om barnkonventionen och mänskliga rättigheter.)

Du kommer att få visa dina kunskaper genom:

Prov på begreppen  

Prov på analys och resonemangsfrågor 

Övningar på lektionstid 

Diskussioner på lektionstid 

Uppgifter s. 31 Fråga 3, 4, 5, 9, 10 s. 47: 2, 3, 7, 10, 11. 

Utvärdering

Efter arbetsområdet kommer vi att genomföra en skriftlig utvärdering i startuppgiftsboken.

Uppgifter

 • Begreppsordlista

 • Power Point kopior från lektionerna

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9
 • Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
  Sh  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  E 9

Matriser

Sh
Samhällskunskap

E
C
A
Samhällsstrukturer
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Undersöka strukturer i samhället
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Påverka & påverkas
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Undersöka samhällsfrågor
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Värdera & uttrycka ståndpunkter
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Demokrati
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Information & källor
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: