Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikt och volym, temperatur och diagram

Skapad 2018-11-04 16:05 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Matematik
I vår vardag möter vi ofta vikter och volymer. Vi följer temperaturen ute, läser och ritar diagram.

Innehåll

Mål för elev

Du ska få utveckla förmågan att 
- välja och genomföra metod 
- analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp 
- följa och föra matematiska resonemang
- lösa problem 
- kommunicera

Innehåll

Vi arbetar med att
-  jämföra och använda liter, deciliter och centiliter, kilogram, hektogram och gram.
-  växla mellan olika volymenheter samt mellan olika viktenheter.
-  läsa av termometer
- läsa av, förstå och rita linjediagram
- räkna ut medelvärde
- läsa av och förstå cirkeldiagram

 

Genomförande

Vi kommer att ha genomgångar och samtal. 
Vi ska uppskatta och mäta volymer och väga ting i par/mindre grupper. 
Vi ska arbeta i Matteborgen, kapitel 4 och 5. 
Vi fortsätter med fem-minutare varje vecka.
Ord: liter, deciliter, centiliter, kilogram, hektogram, gram, vikt, volym, kilo, hekto, deci, centi, milli, plusgrader, minusgrader, Celsius, 
temperaturen stiger, temperaturen sjunker, linjediagram, cirkeldiagram, medelvärde, i genomsnitt, medeltemperatur, cirkeldiagram
Tid: vecka 48 - 51, troligtvis måste vi fortsätta någon vecka efter jul.

Redovisning

Du lämnar in ditt häfte för klippning, när Helena ber om det (minst en gång/vecka).
Du ska delta i samtal i klassen. Du kommer också att få sitta i en liten grupp för att visa att du kan följa och föra resonemang i matematik.
När vi är klara med de gröna sidorna i kapitel 4 blir det en diagnos. Vi arbetar sedan lite extra med sådant som varit svårt.
Före jul ska vi ha ett prov där du visar att du kan växla mellan olika enheter.
När vi är klara med kapitel 5 blir det repetition av höstens arbete.Repetitionen avslutas med provräkning.

 

Matriser

Ma
Bedömningen gäller matematik

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Begrepp
Kunskap om begrepp och samband mellan begrepp
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
 • Ma  A 6
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
Följa och föra resonemang
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: