Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TAL - Repetition av grunderna och Prio Matematik 7 Kap.2

Skapad 2018-11-04 17:05 i Torpskolan Lerum
Baserat på Prio år 7, kap.2.
Grundskola 7 Matematik
Ingen vet vem som var först med att räkna. Behovet av att kunna räkna kanske uppkom för att hålla ordning på antalet djur i flocken eller för att födela maten. Att räkna dagar, månvarv och år har människan gjort sedan lång tid tillbaka. Människan kunde räkna långt innan hon uppfann siffrorna. De allra första symbolerna för tal var enkla streck som ristades in i pinnar eller benbitar. Olika kulturer har haft olika symboler för siffror och tal, som till exempel romerska siffror. Idag möter du tal överallt runt omkring dig, bland annat i datum, klockslag, gatunummer, bussnummer, priser och telefonnummer.

Innehåll

Mål

Kapitlets förekommande begrepp du ska lära dig.

 • Siffra, tal
 • Positionssystem
 • Hela tal
 • Decimal
 • Addition, term, summa
 • Subtraktion, term, differens
 • Multiplikation,faktor, produkt
 • Division,täljare, nämnare, kvot
 • Prioriteringsregler
 • Udda tal, jämna tal
 • Sammansatta tal, primtal
 • Faktorträd
 • Avrundning, närmevärde
 • Överslagsräkning

Arbetsgång

Du har fått två uppkopierade häften att arbeta med samt flera stenciler. Till det finns den digitala prio matteboken och kap 2 Tal. Här nedan finns även flera olika filmer som kan vara bra att se flera gånger.

matematik inspiration

BRA WEBBSIDOR

          MATTEBOKEN

https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-7/tal-och-de-fyra-raknesatten/naturliga-tal-och-decimaltal

          KIMSMATEMATIK

https://www.kimsmatematik.com/rationella-tal-och-negativa-tal.html

          WEBBMATTE

http://www.webbmatte.se/display_page.php?language=sv&HeadLanguage=sv&id=129&on_menu=683&no_cache=887035466

          ULFVILHELM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             http://ulfvilhelm.se/ma7.html# Margareta Bykowski | 2018-07-21    

 •  
 • Enskilt och parvis arbete i Prio kap.2 (s.36-69, Begreppslista s.76, Tankekarta s.77)
 • Genomgångar och diskussioner i grupp och individuellt.
 • Arbetsuppgifter(Övningsblad, Aktiviteter, Mtalsystemet)

Se på filmerna nedan:

Multiplikationstabellen: https://www.youtube.com/watch?v=t1XQztqkM2k

Färdighetsträna digitalt:

Film 1

Film 2

Film 3

Film 4

http://www.matteva.fi/talsystem/index.html

     Bedömning

 • Bedömningen avser din förmåga att använda ditt matematiska kunnande för att tolka och hantera olika slag av uppgifter och situationer, reflektera över och tolka dina resultat samt bedöma deras rimlighet.
 • Självständighet och kreativitet är viktiga bedömningsgrunder liksom klarhet, noggrannhet och färdighet.
 • En viktig aspekt av kunnandet är din förmåga att uttrycka dina tankar muntligt och skriftligt med hjälp av det matematiska symbolspråket.
 • Din förmåga att välja lämplig metod vid problemlösning.
 • Din förmåga att följa, förstå och pröva matematiska resonemang.
 • Din förmåga att skriftligt redovisa dina tankegångar.
 • Din förmåga att muntligt följa och delta i diskussioner och genomgångar.

 

      

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bedömningsmatris Kap2_Tal

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Använda, beskriva och se samband mellan matematiska begrepp
Kan använda, beskriva och se samband mellan matematiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan använda, beskriva och se samband mellan matematiska begrepp.
Kan använda, beskriva och se samband mellan matematiska begrepp på ett ändamålsenligt sätt.
Kan använda, beskriva och se samband mellan matematiska begrepp på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Välja metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Kan välja och använda lämplig metod på ett tillfredställande sätt.
Kan välja och använda lämplig metod.
Väljer fungerande metoder utifrån uppgifternas karaktär.
Väljer ändamålsenliga och effektiva metoder utifrån uppgifternas karaktär.
Föra och följa matematiska resonemang
Kan föra samtal om tillvägagångssätt och använda matematiska uttrycksformer till viss del.
Kan föra samtal om tillvägagångssätt och använda matematiska uttrycksformer på ett i stort sett ändamålsenligt sätt.
Kan föra samtal om tillvägagångssätt och använda matematiska uttrycksformer på ett ändamålsenligt sätt.
Kan föra samtal om tillvägagångssätt och använda matematiska uttrycksformer på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: