Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Noveller åk 7

Skapad 2018-11-04 17:17 i Björkvallsskolan Uppsala
Vi kommer att arbeta med novellen som genre. Vi går igenom typiska drag, uppbyggnad samt läser olika noveller.
Grundskola 7 Svenska
"Noveller är små fönster in till andra världar, andra tankar och andra drömmar. De är resor du kan göra till andra sidan av universum och ändå vara tillbaka vid middagstid" (Neil Gaiman) Välkomna in i novellernas förtrollande värld. Ordet novell kommer ursprungligen från italienskans ord för nyhet - novella. På 1300-talet använde författaren Giovanni Boccaccio ordet för första gången i sin nya betydelse: kort berättelse.

Innehåll

Arbetsgång

Vi kommer att läsa och diskutera noveller, gå igenom typiska drag för genren samt avsluta arbetet med att du skriver din egen novell. Den kommer sedan att vara ett bidrag till Björkvallsskolans egen nobelprisutdelning där din novell är med och tävlar om årets Nobelpris i litteratur. 


Vi läser och diskuterar olika noveller under lektioner. Du gör såväl muntliga som skriftliga analyser av novellernas innehåll.
Vi jobbar med webbaserat material i Clio-online.

Vi repeterar skrivregler och arbetar med gestaltande beskrivningar, parallellhandlingar, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt inre och yttre dialoger.

Du skriver utkast till och bearbetar din text utefter respons.

Du lämnar in din egen novell.

Nobelpriset i litteratur delas ut till en elev i åk 7 måndagen den 10 december (såklart, för då är det Nobeldagen).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Svenska novellmatris (årskurs 7-9)

E
C
A
Förmåga att visa läsförståelse
Göra enkla sammanfattningar med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter
Göra utvecklade sammanfattningar med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter
Göra välutvecklade sammanfattningar med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter
Förmåga att tolka och föra resonemang om budskap i olika verk
Kan tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap
Kan tolka och föra utvecklade och relativt väl utvecklade resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna
Kan tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk

Skriva

E
C
A
Förmåga att anpassa till texttyp
Texten fungerar i huvudsak som en novell
Texten fungerar relativt väl som en novell
Texten fungerar väl som en novell
Förmåga att skriva med språklig variation
Skriva med viss språklig variation
Skriva med relativt god språklig variation
Skriva med god språklig variation
Förmåga att skriva med enkel textbindning
Skriva med enkel textbindning
Skriva med utvecklad textbindning
Skriva med utvecklad textbindning
Förmåga att skriva med fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer
Skriva med i huvudsak fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer
Skriva med relativt väl fungerande anpassning till språkliga normer och struktur
Skriva med väl fungerande anpassning till språkliga normer och struktur
Förmåga att skriva gestaltande beskrivningar
Skriva berättande texter med enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp
Skriva berättande texter med utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp
Skriva berättande texter med välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp
Förmåga att bygga en berättelse
Innehåller dramaturgi med enkel uppbyggnad
Innehåller dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad
Innehåller dramaturgi med komplex uppbyggnad
Förmåga att använda respons
Kan utifrån respons bearbeta texter på ett i huvudsak fungerande sätt,
Kan utifrån respons bearbeta texter på ett relativt väl fungerande sätt
Kan utifrån respons bearbeta texter på ett väl fungerande sätt

Tala

E
C
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: