Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstens grunder: Linjer & Former

Skapad 2018-11-04 17:41 i Slöingeskolan Falkenberg
Arbetsområde där vi arbetar med linjer och former.
Grundskola 4 Bild
Ett arbetsområde inom konstens grunder med inriktning på Picasso och kubism.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Procedurförmåga: Syftet med arbetsområdet är att du ska få prova olika tekniker för att skapa uttryck i bilder. Du ska få lära dig om hur man använder linjer och former för att skapa bilder med rumslighet. Du kommer få prova att använda olika verktyg och material i ditt skapande. 

Analysförmåga: Syftet är även att träna din analysförmåga då du kommer få analysera några av Picassos bilder. 

Metakognitiv förmåga: Du kommer få träna din metakognitiva förmåga genom att ge omdöme om ditt skapande

Kommunikativ förmåga: Du kommer få träna din kommunikativa förmåga när du presenterar dina arbeten.

Begreppslig förmåga: du kommer få lära dig begrepp när vi arbetar med linjer och former.

Bedömning - vad och hur

Vad:

-att du kan använda linjer och former som metod för att skapa bilder.

-att du kan medvetet använda dig av olika tekniker i ditt skapande.

-att du kan göra en analys av utformning och budskap i en konstbild.

-att du kan presentera din bild och då använda begrepp som vi tränat

-att du kan ge omdöme om din bild

 

Hur

-du ska skapa landskap med hjälp av linjer och former som bygger upp en rumslighet i bilden.

-genom ett collage ska du visa din förmåga att använda dig av olika tekniker, verktyg och material.

-genom att skriftligt analysera en konstbild inom kubismen

- genom direkt eller filmad presentation

- ge omdöme genom att att använda skriftlig omdömesmall

Undervisning och arbetsformer

Du kommer få lära dig om olika linjer som finns, samt om former i 2D och 3D, organiska och geometriska.

Du kommer få skapa landskap med hjälp av linjer och former på olika sätt. Du kommer få använda dig av tusch, färgpennor, oljepastellkritor och akvarellpennor i olika uppgifter. 

Du kommer få göra ett collage med inspiration av Picassos "Mandolin och gitarr"

Du kommer först gemensamt träna på att analysera en av Picassos bilder för att sedan prova själv med hjälp av mall.

Du kommer få presentera och ge omdöme om dina bilder.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  A 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
  Bl  A 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  A 6
 • Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  A 6
 • Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: