Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spökhistoria 6C - Glasbarnen (v. 45-3)

Skapad 2018-11-04 19:03 i Smedingeskolan Söder Kungsbacka Förskola & Grundskola
I detta arbete kommer vi, enskilt och tillsammans, att läsa och arbeta kring boken du & du & du. I boken kommer du att få följa tre människor, en tolvårig pojke, en sjuttonårig tjej och en tjugoårig ung man. Till boken kommer du att få en arbetsbok med olika uppgifter och frågor kring boken.
Grundskola 4 – 6 Svenska
I detta arbetsområde kommer vi att varva och arbeta med olika förmågor. Vi kommer att starta arbetsområdet med att se film och utifrån givna frågor samtala om filmen i klass. Utifrån boken "Glasbarnen" kommer vi att arbeta med flera delar av svenskämnet: läsa, lyssna, tala och skriva. Vi kommer att diskutera en del frågor kring bokens handling och på så sätt öva talet, och genom frågorna och skrivuppgifterna får du också öva skrivandet. Men framför allt går arbetet ut på ökad läsförståelse och att lära dig prata kring vad du läst och vilka tankar och känslor texten väcker hos dig.

Innehåll

Vad gör vi?

Du kommer att läsa (lyssna på) boken. Vi har delat in boken i sex delar, en del per vecka, och efter varannan del ges ett läsförståelsetest, vilket betyder att du kommer att ha gjort tre läsförståelsetester när arbetsområdet är över. Vi kommer även att diskutera boken ibland i mindre grupper och ibland i helklass. Avslutningsvis kommer du att skriva en spökhistoria utifrån genretypiska drag.

Under varje läsförståelsetest får du ha med boken till din hjälp. Eftersom vi har flera läsförståelsetester under arbetets gång, kommer du att vid flera tillfällen få träna dig på att använda olika lässtrategier genom läsningen för att ta reda på svaren på frågorna: du kommer leta svar i texten, du kommer tolka texten, du kommer granska och värdera texten och du kommer att dra slutsatser kring texten.

Syfte

(ur kursplanen för Svenska)

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen.

Kunskapskrav som testas

(Se matris nedan)

LÄSA, SKRIVA och TALA/Lyssna/Samtala.

Arbetsformer

Vi läser boken, både tyst för oss själva eller högt tillsammans.

Vi har tre läsförståelsetest.

Vi kommer att diskutera en del frågor kring bokens handling, dels för att bättre förstå det vi läst och få en ökad läsförståelse.

Vi kommer att tränas på att använda olika lässtrategier genom läsningen för att ta reda på svaren på frågorna. Du kommer att leta svar i texten, du kommer att tolka texten, du kommer att granska och värdera texten och du kommer att dra slutsatser kring texten.

Vi arbetar med talet när vi pratar kring filmen och vad du läst och vilka tankar och känslor texten väcker hos dig. 

Vi arbetar med skrivande genom frågorna och skrivuppgifterna.

Bedömningsformer

Under arbetets gång, kommer du att läsa boken.

Du kommer att arbeta med läsförståelse, skriva och tala. 

Avslutningsvis på detta område kommer du att skriva en berättelse med anknytning till boken du just läst.

Bedömning i detta arbetsområde bygger på att du kan uppvisa att du har:

  • läst boken "Glasbarnen"
  • svarat på frågorna till läsförståelsetesterna 1-3
  • varit delaktig i samtal kring boken (i grupp som i helklass)
  • skrivit en spökhistoria

 

Uppgifter

  • Dokument till Spökhistoria

  • Loggboksfrågor DEL 2

  • SKRIVA spökhistoria

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: