Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2018-11-04 19:31 i Ljungbergsgymnasiet Borlänge
Gymnasiesärskola Svenska som andraspråk Svenska
Känner du att något är extra viktigt för dig? Vill du övertyga andra att tycka som du?

Innehåll

Argumenterande text
Under tre veckor kommer vi att arbeta med texttypen argumenterande text. Vi kommer att arbeta enligt cirkelmodellen genom att arbeta med förförståelse, modelltexter, gemensamt skrivande och avsluta med en individuell text. 

Syftet med den argumenterande genren är att med hjälp argument övertyga läsaren eller lyssnaren om en åsikt eller att handla på ett visst sätt.

Moment 1
Temat inleds med att eleverna kommer få ta ställning muntligt för eller emot något och uttrycka en åsikt om något. Frågorna kommer att handla om elevnära ämnen som längre/kortare raster, energidryck och könsroller m.m. Vi tränar på att använda ord som därför att, för att, eftersom, för det första etc för att motivera åsikten. 

Vi går igenom textens uppbyggnad och tittar på studi.se om argumenterande text.

Moment 2
Vi kommer sedan fördjupa oss i ämnet sociala medier. Vi använder smartboarden och läser artiklar, tittar på serien "Hur gillad är jag?" om sociala medier och ungdomar. 

Moment 3
Gruppen delas in i mindre grupper där de enas om ett favoritdjur/favoritsport/favoritblomma etc. De får ett färdigt kort med början på meningar som:
"Vår grupp tycker bäst om ...
För det första...
För det andra...
Dessutom...
Vi tycker..."

Eleverna får sedan göra uppgiften enskilt. 

Detta är strukturen på en argumenterande text.

Moment 4
Vi fortsätter att arbeta med informationen från sociala medier. Informationen sammanställer jag i en modelltext. Vilka är argumenten för respektive emot? etc. 

Vi läser fler argumenterande texter och tittar på strukturen. Texterna är på smartboarden där vi markerar texttypens olika delar. 

Moment 5
Vi påbörjar arbetet mot det gemensamma skrivandet efter ett valt ämne får eleverna komma med för- och motargument som skrivs på smartboarden. Vi börjar skriva en inledning, argument, motargument och avslutande värdering. 

Moment 6-7
Eleverna väljer vad de ville skriva sin argumenterande text om. Det finns tips på vad de kan skriva om och vi spånar tillsammans på smatboarden. Eleverna börjar skriva och arbetar efter strukturen vi tränat på. 

Vi avslutar med att elevtexterna läses upp. 

Formativ kunskapsbedömning
Elevernas kunskaper bedöms utifrån en framåtsyftande matris vad gäller texttypen argumenterande text. Eleverna får muntlig feedback under det individuella skrivandet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förmåga att kommunicera i tal och skrift samt anpassa språket till syftet, mottagaren och sammanhanget.
  Svo
 • Förmåga att läsa och reflektera över skönlitteratur och andra typer av texter från olika medier.
  Svo
 • Förmåga att söka, sammanställa och kritiskt granska information från olika källor.
  Svo
 • Centralt innehåll
 • Skrivande av texter för att kommunicera, lära och reflektera. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade till sammanhanget. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.
  Svo  -
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter från olika medier, till exempel tidningsartiklar, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Svo  -
 • Svenska språkets uttal, ordförråd och struktur samt stavningsregler och skiljetecken. Hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Svo  -
 • Skrivande av berättande, informerande och argumenterande texter. Hur dessa texttyper är uppbyggda och deras typiska språkliga drag. Bearbetning av egna texter till innehåll och form.
  Svo  -
 • Lässtrategier för att förstå och tolka berättande, informerande och argumenterande texter från olika medier.
  Svo  -

Matriser

Svo Svb
Argumenterande text

Aspekter

Texttypens uppbyggnad
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
För- och motargument
Endast för eller motargument
Både för och emot
Flera argument av både för och emot
Motiveringar
Saknas
Egna erfarenheter och/ eller värderingar
Endast fakta
Skiljer mellan fakta respektive egna erfarenheter och värderingar
Kunskaper i det valda ämnet
Saknas
Inte korrekt
Relevant och korrekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: