Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Kroppen

Skapad 2018-11-04 19:32 i Östra Stenhagen grundsärskola Uppsala
Grundsärskola F – 3 Estetisk verksamhet Verklighetsuppfattning Kommunikation Motorik Vardagsaktiviteter
Tema Kroppen handlar om att utforska kroppen, dess funktioner och våra sinnen.

Innehåll

Tema Kroppen handlar om att utforska hur vår kropp fungerar och vad dess funktion är. Temat kommer också att undersöka våra sinnen och hur vi upplever saker genom att titta, smaka, känna, lukta och höra. Tema-arbetet kommer genomföras med en tydlig veckostruktur där aktiviteterna kommer följa en rutin som återkommer varje vecka. 

Temat kommer att fortgå under v. 45 - 51.

Några av de aktiviteter som ingår:

* Rörelselekar på smartboarden

* Sångsamlingar med sånger och rörelselekar som handlar om kroppen och kroppsdelarna

* Sinneslekar och övningar

* Bakning 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  1-3
 • Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
  ES  1-3
 • Rytmik, rim och ramsor.
  ES  1-3
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  1-3
 • Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
  KOM  1-3
 • Kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-3
 • Grundläggande motoriska rörelser, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  MOT  1-3
 • Recept och instruktioner och hur de kan följas.
  VAA  1-3
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  VAA  1-3
 • Människans upplevelser med hjälp av olika sinnen.
  VEU  1-3
 • Människokroppen och kroppsdelarnas namn.
  VEU  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
  ES   9
 • Eleven kan också delta dels i att sjunga och spela på instrument, dels i olika former av presentationer och framträdanden.
  ES   9
 • Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
  KOM   9
 • Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
  KOM   9
 • Eleven kan delta i att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus.
  MOT   9
 • Eleven kan delta i matlagning och andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö.
  VAA   9
 • I arbetet deltar eleven i att använda redskap och livsmedel på ett säkert och fungerande sätt.
  VAA   9
 • Eleven kan identifiera människans sinnen och kroppsdelar och delta i kommunikation om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
  VEU   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: