Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi 1 2020/2021 åk 7

Skapad 2018-11-04 19:34 i Forssaklackskolan Borlänge
Kemi Direkt kapitel 1
Grundskola 7 Kemi
Vi kommer att arbeta med grundläggande kunskaper inom kemi. Vi repeterar en del begrepp som atom, molekyl, kemisk förening och grundämnen. Vi kommer också att gå igenom de olika aggregationsformerna, ämnens olika egenskaper, rena ämnen och blandningar och hur man kan separera ämnen. Ni kommer att få hålla en muntlig redovisning där ni visar att ni kan anpassa innehållet efter åhörare och att ni kan använda olika källor för information.

Innehåll

Undervisning, arbetssätt och redovisning

Undervisning:

Du kommer att arbeta efter ett naturvetenskapligt arbetssätt. Få genomgångar och demolabbar, se film och jobba med begreppsuppfattning i studi och begreppa för att kunna förstå sammanhang samt genomföra laborationer och dokumentera dessa. Vi kommer också att göra övningar tillsammans och föra diskussioner som ibland grundar sig på artiklar som finns här i 

Vi använder oss av boken Kemi direkt och en powerpoint om Kemins grunder

Visa kunskaper:

Förutom det ni visar under lektioner kommer ni att ha veckotester i början av varje vecka. Dessa testar vilka grundläggande kunskaper du har från veckan/veckorna innan.  Dessutom bedöms dina skriftliga rapporter och den  muntlig redovisning ni gör i  powerpoint.

 

Innehåll

När du har arbetat med detta avsnitt så kan du:

 • förklara hur man arbetar på ett naturvetenskapligt sätt
 • farosymboler och säkerhetsregler
 • redogöra för vad en atom och en molekyl är
 • redogöra för vad ett grundämne och kemisk förening är
 • minst 10 stycken kemiska tecken och hur man läser och skriver en kemisk formel
 • redogöra för några egenskaper
 • ämnens olika faser
 • förklara skillnad mellan ett rent ämne och en blandning
 • kunna ge exempel på en blandning /rent ämne
 • beskriva några metoder för att separera ämnen
 • berätta om förutsättningarna för brand och vilka släckningsmetoder som finns

Filmer vecka 7-8

Studi:

pH-skalan

Begreppa:

Syror och baser

 

Syfte

Under den här perioden kommer du att få utveckla följande förmågor: 

 

Artiklar att läsa

Våra segrar mot gifterna

 

Uppgifter

 • Separera ämnen - labbrapport

 • Grupparbete - Mark, luft, vatten

 • Grupparbete NO

 • Grupparbete NO

 • Grupparbete NO

 • Grupparbete NO

 • Grupparbete kemi

 • Prov syror och baser - kemi

 • Prov - syror och baser v.10

 • Filmer kemi vecka 7-8

 • Filmer kemi vecka 7-8

 • Filmer kemi vecka 7-8

 • Filmer kemi vecka 7-8

 • Prov syror och baser vecka 10

 • Prov syror och baser vecka 10

 • Prov syror och baser vecka 10

 • Prov syror och baser vecka 10

 • Separera ämnen - laborationsrapport

 • Separera ämnen - labbrapport

 • Separera ämnen - labbrapport

 • Separera ämnen - labbrapport

 • Kemiavstämning - vecka 5

 • Solutions etc...

 • Kemiavstämning - vecka 51

 • Kemiavstämning - vecka 51

 • Kemiavstämning - vecka 51

 • Kemiavstämning - vecka 50

 • Kemiavstämning - vecka 49

 • Kemiavstämning - vecka 49

 • Kemiavstämning - vecka 49

 • Kemiavstämning - vecka 50

 • Separera ämnen - labbrapport

 • Kemiavstämning - vecka 51

 • Kemiavstämning - vecka 49

 • Kemiavstämning - vecka 3

 • Kemiavstämning - vecka 4

 • Kemiavstämning - vecka 5

 • Muntligt presentation om brand

 • Separera ämnen - labbrapport

 • Prov syror och baser vecka 10

 • Prov syror och baser

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Laborations matris, E matris

E
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Resultat, modeller & teorier
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Resultat, rimlighet & förbättring
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Ke
Kemins grunder teori och laborationer

når ej målet
Inte försökt
Kompletterings krävs
Klarar delvis. Kan behöva lärarhjälp
E enligt kunskapskraven
C enligt kunskapskraven
A enligt kunskapskraven
Använda utrustning
Laboration
Inte deltagit
Kompletterings krävs
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Förarbete
Inte försökt/deltagit
Kompletterings krävs
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Resultat, modeller & teorier
Efterarbete
Inte försökt/deltagit
Kompletterings krävs
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Teori
Inte försökt/deltagit
Kompletterings krävs
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: