Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunkationsverktyg

Skapad 2018-11-04 20:15 i Östra Stenhagen grundsärskola Uppsala
Grundsärskola F Kommunikation
Ett pågående arbete där vi arbetar med tillgängliga lärmiljöer genom kommunikationsverktyg.

Innehåll

Genom olika kommunikationsverktyg skapa en miljö som är tillgänglig och så småningom kan leda till självständig kommunikation för eleverna.

I klassrummet sätter vi upp "schemalister" där varje elev har en egen list med sitt schema över dagen. Vi varje ny aktivitet följer en vuxen eleven dit och tar schemabilden som är aktuell. I den mån det går ska schemabilden matchas med en bild på aktiviteten som sitter där materialet är eller där vi ska vara (t.ex. pysselbild på pysselskåpet eller sångbild som finns på samlingsmattan där vi sitter och sjunger). Detta för att eleven så småningom själva ska kunna hämta en schemabild och matcha den med det den vill göra.

För vissa elever behövs det också konkreta föremål i kombination med bilder. 

Vi kommer också arbeta med video-modeling där sekvenser av elevernas dag i skolan spelas in och används som ett sätt att hjälpa till i strukturen och att matcha ihop aktiviteterna med en bild eller ett konkret föremål.

Arbetet är pågående och kommer utvärderas v. 51.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  1-3
 • Kommunikation i olika sammanhang, till exempel under raster eller med digitala verktyg.
  KOM  1-3
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka elevens kommunikation.
  KOM  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
  KOM   9
 • Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
  KOM   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: