👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse + korta skrivövningar

Skapad 2018-11-04 20:23 i Serresjöskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Under de kommande 5 veckorna kommer vi fokusera på läsförståelse och korta skrivuppgifter inför NP.

Innehåll

 

Fokus på läsförståelse och kortare skrivuppgifter inför nationella proven, som genomförs v. 6. 

 

Bedömning:

Eleverna kommer bedömas utifrån visade kunskaper i läsförståelse genom att läsa och svara på frågor i häften och samtala & svara på frågor utifrån läsning samt skriva kortare texter med fokus på specifika delar av kunskapskrav. Ex: Berättande text: Korta texter med fokus på hur man skriver dialoger, gestaltande beskrivningar och använder sig av styckeindelningar. 

Tidsplan / Lektionsplanering:

V. 2-6

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6