Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

persiska planering 1-3

Skapad 2018-11-04 20:44 i Lerum Modersmål Lerum
Pedagogisk planering för elever som har modersmålsundervisning i Mölndals Stad.
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Varje språk är ny värld

Innehåll

Arbetsområde

Tala, lyssna och samtala

Lära bokstäver och bygga ord

Skriva ord och mening

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

 

 

Konkretiserade mål för eleven.

 • Du ska lära dig att uttala och forma bokstäverna.
 • Du ska berätta något för dina kamrater/lärare.
 • Att lyssna på andras presentationer.
 • Att lyssna och följa instruktioner.

Undervisning och arbetsmetoder.

 • Vi kommer att arbeta individuellt med hur man gör en presentation inför gruppen.
 • Vi kommer att läsa olika utvalda sagor och texter samt diskutera innehållet i dessa.
 • Vi kommer att öva på hur man beskriver olika föremål på modersmålet med hjälp av olika pedagogiska lekar.

Eleven har uppnått målen när...

 • Du ska känna till alla bokstäver och kunna uttala dem.
 • Du ska kunna berätta något för dina kamrater/lärare.
 • Du ska kunna beskriva olika föremål.
 • Du ska kunna läsa och skriva enkla meningar

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: