Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tiundaskolan, Slöjdprodukt med fågel- eller fiskinspiration 2018/19

Skapad 2018-11-04 23:05 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola 8 Slöjd
Formge och tillverka en slöjdprodukt med inspiration från fågel eller fisk.

Innehåll

 

Planeringens innehåll

- Ord/begrepp att kunna: Produkt, tekniker, mönster, övervidd, stussvidd, trådriktning, sömsmån, trikåtyg, trikåsöm, mudd. Detta är ord och begrepp som jag kommer att ta upp på de gemensamma genomgångarna. Du kommer även att använda dig av/lära dig andra ord och begrepp som har med din produkt att göra. Kom ihåg att skriva ned de slöjdord du stöter på i din loggbok.

- Arbetsformer:

 • Du väljer/ritar två bilder av fåglar eller fiskar som du ska använda som inspirationskälla.
 • Du gör en designövning utifrån de två bilder du valt. Där använder du dig av färger, former eller mönster från dina bilder.
 • Du planerar ditt arbete med skiss på produkten (färg och form), materialval, mått/storlek och de tekniker du tänker använda för att få fram uttrycket (inspirationen från fågel/fisk).
 • Du framställer din produkt med hjälp av  din planering, lärarens genomgångar samt muntliga och skriftliga arbetsbeskrivningar.
 • Du för anteckningar över arbetet i loggboken eller dokumenterar arbetsprocessen i Unikum.
 • Då produkten är klar svarar du på reflektionsfrågor i Unikum och lägger upp en bild på den färdiga produkten.

 

- Detta ska du kunna när arbetsområdet är slut för att nå godtagbara resultat:

 • Kunna planera och formge produkten utifrån inspirationskällan
 • Kunna arbeta praktiskt utifrån instruktioner
 • Kunna beskriva din arbetsprocess med slöjdspecifika ord och begrepp

 

- Bedömning baseras på:

 • Planeringen
 • Uttrycket  Hur du använder dig av  inspirationskällan i formgivningen.
 • Det praktiska arbetet Hantering av tekniker och material, hur du löser problem under arbetets gång, hur du för arbetet framåt, hur du utvecklar produkten och din analys av arbetsprocessen (loggboken och muntliga analyser).
 • Redovisningen Foto på produkten och svar på reflektionsfrågor i Unikum.

 

- Tidsplan: ca 14 lektionstillfällen

 

Uppgifter

 • Reflektionsfrågor slöjd

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: