Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gamla hantverkstraditioner

Skapad 2018-11-05 00:30 i Östra grundskolan Huddinge
Svepaskar och gamla hantverkstraditioner och hur du böjer trä utan att det spricker och går sönder, men även hur du kan ”sy” med trärötter. Kunskaper som härstammar från ca. 4000 år bakåt i tiden !!!
Grundskola 9 Slöjd
Svepaskar, gamla hantverkstraditioner, ca. 4000 år gammalt, och hur du kan böja trä utan att det spricker och hur du kan ”sy” med rötter från träd.

Innehåll

Under terminen kommer vi arbeta med GAMLA HANTVERKSTEKNIKER

 

Du kommer att få träna på olika hantverkstekniker och samtidigt skapa en eget designad svepask.

 

Förmågor du kommer att träna på ;

 - formge och framställa en svepask i olika material med hjälp av lämpliga verktyg, redskap, maskiner och hantverkstekniker,

- välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

- analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika ord och begrepp.

 

När du är klar med din skapade svepask ska du ha fått möjlighet i att träna på och utvecklat dina förmågor genom ; 

 - att utveckla en idé, planera och formge en svepask med hjälp av olika hantverkstekniker,

- att i olika material skapa den planerade svepasken,

- att välja och skapa med lämpliga verktyg, redskap och maskiner,

- att skapa efter muntliga och visuella instruktioner,

- att kunna analysera och värdera resultatet av ditt skapande och din insats skriftligt, muntligt och visuellt.

 

Lektionernas planerade innehåll ;

 

- Vi kommer att titta på kvarlämnade svepaskar, prata och googla om svepteknik, hur du kan skapa din egen personliga svepask utifrån dina val av träslag, form och funktion, 

- Du kommer att planera ditt arbete genom att utföra några skisser som förslag på träslags samverkan och formgivning av t.ex. tunga, botten, lock, handtag och alrot-sömmar,

- Du kommer att bekanta dig med olika material och sedan välja de material du tycker skulle vara lämpliga att utföra dn svepask i,

- Du kommer att skapa din svepask efter muntliga och visuella instruktioner som stöd,

- Du kommer att få träna på att använda olika verktyg, redskap, maskiner och material,  

 

 

Hur du synliggör dina kunskaper och lärande ; 

 - Jag gör återkommande bänkbesök under hela lektionen där vi samtalar om dina val av t.ex. material, verktyg, hantverkstekniker, och svepaskens formgivning, 

- Du delger dina redan utförda lösningar och lösningar du tänker dig att utföra framgent,

- Under samtalet uppmuntras du till att använda ämnesspecifika ord och begrepp, 

- Du berättar om din ytbehandling och t.ex. färgval och vad du tänker dig att uttrycka med dina olika färgval,

- I slutet på varje lektion får du muntligt, kort, berätta om lektionens utförda förändringar i skapandet av din svepask samt nästkommande lektions planerade utförande,

- När svepasken är färdigskapat utför du en redovisning/utvärdering skriftligt, visuellt och muntligt av dina lärdomar och erfarenheter i detta Gamla hantverksprojekt

 

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: