Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lödning av en insekt

Skapad 2018-11-05 01:43 i Östra grundskolan Huddinge
Skapa en insekt i metall med hjälp av lödning.
Grundskola 6 – 9 Slöjd
Vi skapar en egen designad insekt i metall med hjälp av lödning.

Innehåll

Under terminen kommer vi arbeta med skapandet av en insekt i metall.

 

Du kommer att få träna på olika hantverkstekniker och samtidigt skapa en egen designad insekt i metall.

 

Förmågor du kommer att träna på ;

 - formge och framställa en insekti olika material med hjälp av lämpliga verktyg, redskap, maskiner och hantverkstekniker,

- välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

- analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika ord och begrepp.

 

När du är klar med ditt skapande av en insekt i metall ska du ha fått möjlighet i att träna på och utvecklat dina förmågor genom ; 

 - att utveckla en idé, planera och formge en insekt med hjälp av olika hantverkstekniker,

- att i olika material skapa den planerade insekten,

- att välja och skapa med lämpliga verktyg, redskap och maskiner,

- att skapa efter muntliga och visuella instruktioner,

- att kunna analysera och värdera resultatet av ditt skapande och din insats skriftligt, muntligt och digitalt. 

 

Lektionernas planerade innehåll ;

 - Vi kommer att prata och googla om insekter, hur vi skulle kunna skapa en insekt i metall med hjälp av bl.a. lödning,

- Du kommer att planera ditt arbete genom att utföra några skisser som förslag på hur du designar din egen insekt,och hur den skulle kunna se ut, 

- Du kommer att bekanta dig med olika material och sedan välja de material du tycker skulle vara lämpliga att utföra din insekt med,

- Du kommer att skapa din insekt efter muntliga och visuella instruktioner som stöd,

- Du kommer att få träna på att använda olika verktyg, redskap, maskiner och material,  

 

 

Hur du synliggör dina kunskaper och lärande ; 

 - Jag gör återkommande bänkbesök under hela lektionen där vi samtalar om dina val av t.ex. material, verktyg, hantverkstekniker, och insektens formgivning, 

- Du delger dina redan utförda lösningar och lösningar du tänker dig att utföra framgent,

- Under samtalet uppmuntras du till att använda ämnesspecifika ord och begrepp, 

- Du berättar om din ytbehandling och t.ex. färgval och vad du tänker dig att uttrycka med dina olika färgval,

- I slutet på varje lektion får du muntligt, kort, berätta om lektionens utförda förändringar i skapandet av din insekt samt nästkommande lektions planerade utförande,

- När insekten är färdigskapat utför du en redovisning/utvärdering skriftligt, muntligt och digitaltav dina lärdomar och erfarenheter i detta gerillaprojekt.

 

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: