Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Integritet- känslouttryck

Skapad 2018-11-05 08:18 i Förskolan Tomtberga två Östhammar
Förskola
I ett led för att öka medvetenheten kring barns integritet kommer vi att arbeta med barns känslor, hur man känner sig och om man kan se vilken känsla en annan människa har. Hur ser jag ut?

Innehåll

Syfte:

Se läroplansmålen nedan

 

Avdelningens mål:

Att barnen ska få verktyg för att lära sig sätta ord på känslor, läsa av känslor samt uttrycka känslor. 

 

Aktivitet/metod:

 • vi läser boken ”Liten” av Stina Wirsén. Varför känner sig Liten som hen gör? Vilken känsla är det? Hur känns det i kroppen när man är ex glad? Var i kroppen känns det?
 • Vi tittar på varandra när vi uttrycker olika känslor, hur ser du ut när du är glad? 
 • Vi använder oss av den pedagogiska appen ”Undra om känslor” där barnen får spela om vilken känsla superhjälten Undra uttrycker.
 • Självporträtt: vi tittar oss i spegeln alternativt knäpper ett kort på barnet som uttrycker en valfri känsla med Iärplattan som vi sedan skriver ut. Därefter får barnen måla ett självporträtt utifrån detta.
 • Målarblad: Finns det glada eller ledsna färger och former? Barnen får färglägga figuren ”Liten” med den färg som de tycker symboliserar en viss känsla. 

När? Var? Hur? Varför?

När: vi startar integritetstemat under v.46-47. 

Var: vi kommer läsa och undersöka hur olika känslouttryck ser ut under samling/läsvila. Övriga aktiviteter sker på avdelning och  i ateljén.

Hur: genom brottsoffermyndighetens pedagogiska material om figuren Liten samt lärplatta och skapandematerial.  

Varför: För att barn ska få utforska sina egna känslor, att kunna sätta ord på dem samt hur man uttrycker dem vilket är en del i arbetet med barns integritet.

Resultat 

Analys 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: