Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stubben, teknik nr 2. Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys - Hudiksvalls kommun

Skapad 2018-11-05 08:25 i I Ur och Skur förskola Hudiksvall
Förskola
2:an Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys - Hudiksvalls kommun

Innehåll

 

Arbetslagets dokumentation - veckoreflektion, bearbetning och analys

  • Göra läsningar utan barnen. Betydelsefullt att arbetslaget får träna på att lyssna och läsa dokumentationen utan barnen. Då blir det möjligt att diskutera hur man skulle kunna förändra och utveckla planeringen och organisationen av verksamheten. Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.
  • Ett reflektionsarbete kan börja när dokumentationen är insamlad och bearbetad med barnen
  • Uppmärksamma att barn inte är på ett visst sätt utan blir olika i olika sammanhang
  • Att hitta kunskapsområden i dokumentationen
  • Ju mer ämneskunskaper arbetslaget skaffar sig desto mer kan de få syn på i barnens lek och undersökanden
  • Utveckla temaarbetet på ett rhizomatiskt sätt genom att utvidga och breda ut lärandet och ta in flera kunskapsområden och aspekter av tillvaron i lärandet. Verksamheten kan därmed ses som en integrerad del av barnens tillvaro där olika ämnesområden, lek, projektarbetet, välbefinnande och omsorg bildar en helhet.
  • Arbetslagets uppgift blir då att diskutera med barnen och föreslå förbindelser mellan olika kunskapsområden, uttrycksformer och material och att tillsammans med barnen pröva vad som händer när man kopplar ihop olika infallsvinklar.
  • Användas som grund för fortsättningen i verksamhetens dokument

Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys

Pedagoger:      Stina, Carina och Therese

Vecka:      45

Mål- och kunskapsområde:      Teknik och trädet, bygga och konstruera med hjälp av olika tekniker och värna om naturen(normer och värden) med hjälp av Dadda. 

Nyfikenhetsfråga:     Trädet 

 

Barnen gör: Barnen har målat toalettrullar som trädstammar, i brunt. Vi har pratat om trädets del stam och färg.

     

Pedagogerna tänker: Barnen har fått målat och ska få dekorera trädet. Fortsätta prata om trädet med barnen och låta dem få uppleva och upptäcka trädet genom olika redskap.

     

Analys/sammanställning lärande: Barnen får utforska och uppleva trädet inne och ute.

     

Hur går vi vidare? Nästa steg?

Fortsätter att skapa träd med hjälp av olika tekniker. 

     

Övrigt?

     

 

Analys och sammanställning

Avdelning:      Stubben

Datum:      5 november 2018

 

Vad är det barnen återkommer till? Undersöker? Frågar? Är intresserad av?

     

Vilket lärande pågår? Vad är det barnen försöker förstå?

     

Vilka frågor väcks hos oss pedagoger? Vad blir vi nyfikna på?

     

Vilken dokumentation gör vi utifrån detta?

     

Vad går vi vidare med som är undersökningsbart?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: