Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft, tryck, värme och väder. HT-18 Åk 6

Skapad 2018-11-05 08:25 i Torpskolan Lerum
Grundskola 6 Fysik Biologi Kemi
Luft

Innehåll

Tema materia - Luft, värme, tryck och väder

Syfte

Vi ska få mer kunskap om vad luft är, hur värme rör sig och hur man kan tänka kring begreppet tryck.

 

Vad ska vi lära oss under arbetsområdet

 • Att trycket kan förändras beroende på var man är
 • Tre sätt som värme sprider sig på: Ledning, strömning och strålning
 • Vad isolering är och hur det hindrar värme från att röra sig
 • Kort om väder, exempelvis varför det blåser
 • Hur molekyler och atomer hör ihop med begreppen tryck och värme
 • Hur värme och tryck hör ihop med att ämnen förändrar fas

När vi ska lära oss 

Vecka 45-49

Hur vi ska lära oss

 

Instuderingsmaterial

 LÄSNING OM LUFT, TRYCK, VÄRME, VÄDER OCH ISOLERING. SIDA 52-75 

 

LÄSNING FASER SIDA 18-19 + 24-27

 

Sammanfattning ämnens former, värme och väder 

 

FÖRKLARINGAR AV SJÖBRISEN, KOLLA PÅ ALLA TRE:

ENKLARE FÖRKLARING:

https://www.youtube.com/watch?v=Un6wkj6v_UM 

FÖRKLARINGAR SOM GER MER INFORMATION:
https://www.youtube.com/watch?v=9I6lBaUd2H4 

https://www.youtube.com/watch?v=CpO0JENgE1o 

Länkar till begrepp och kunskap om väder

https://fysik.ugglansno.se/meteorologi/ 

https://fysik.ugglansno.se/vaderfenomen-del-1/ 

https://fysik.ugglansno.se/vaderfenomen-del-2/

https://fysik.ugglansno.se/hogtryck-och-lagtryck/ 

https://fysik.ugglansno.se/vaderkartor/ 

Om man varit sjuk eller vill kolla igenom det vi gjort under lektionerna:

 

 

Vecka 46 och 47:

Tryckövning 

Luft och tryck genomgång

Luft, tryck genomgång 2 


Vecka 48 och 49:

Sammanfattning ämnens former, värme och väder 

Bedömning

Läxförhör om tryck:

6F: 16e november vecka 46

6B: 21a november vecka 47

Prov om värme, väder och isolering:

6F: 10 e december vecka 50

6B: 12 e december vecka 50

Matriser

Fy Bi Ke
Luft, tryck, värme och väder. HT-18 Åk 6

Provet undersöker dessa kunskapskrav

EJ UPPNÅDDA KUNSKAPSKRAV
E-NIVÅ
C-NIVÅ
A-NIVÅ
Fysikaliska fenomen & begrepp
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Fysikaliska samband
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om rörelser kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I utvecklade och underbyggda resonemang om rörelser kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang rörelser kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Energins källor, användning, flöde
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Eleven kan också beskriva och ge exempel på isolering med viss koppling till energins flöde.
Eleven kan också förklara och visa på något enkelt samband gällande isolering med relativt god koppling till energins flöde.
Eleven kan också förklara och visa på olika enkla samband gällande isolering med god koppling till energins flöde.
Kemiska sammanhang
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.

Fy Bi Ke
Luft, tryck, värme och väder. HT-18 Åk 6

Dokumentation av laborationer

Enkla dokumentationer
Utvecklade dokumentationer
Välutvecklade dokumentationer
Dokumentera undersökningar
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: