Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Good stuff - Food

Skapad 2018-11-05 08:26 i Örbyskolan Stockholm Grundskolor
En planering av ett moment i engelska baserat på läromedlet Good Stugg B. Specifikt mot kapitlet "Food".
Grundskola 7 Engelska
Next section in English will be about food. In Good Stuff there is a chapter called "Food", in which we will meet different types of food from different areas in the world.

Innehåll

W 45

Subsection: My Canadian Blog, p 18-19

We will listen to the subsection, read it and translate it. 

 

Workbook pages: 21-22.

Extra exercise is provided the last lesson of the week, if the workbook exercises are done. 

 

 

W 46

Test preparations plus test (your last English class of the week).

The test:

Grammar - Pronouns and nouns in plural

On the words from "Money", plus som extracts from the texts to translate. 

 

W 47

New subsection: Pizza for Two, p. 20-21.

Listening

Reading

Understanding

 

Words for next week on page 20.

Workbook pages: 23-24.

 

Play the dialogue!

In groups of three: waiter, Esther and Casper. 

Choose which character you want to play and the get along!

 

New grammar section: Preteritum

"Enkel dåtid" .

Regelbundna - slutar med -ed. Exempel: I usually play football, but yesterday I played floorball.

Oregelbundna. Exempel: Yesterday, I hurt my knee.

Pågående preteritum: när något hände över tid eller vid ett speciellt tillfälle används en pågående form av dåtid.

Exempel: I was reading a book when the phone rang. 

p. 136-139, 142-143, 148-149.

 

 

W 48

Word test: the words on p. 20.

 

Continue work with grammar: preteritum.

New grammar section: Futurum 

"Framtid" 

I am going to vs. I will. 

p. 154-157. 

 

New subsection: Fast food, p 22

Words the first two paragraphs in the marginal on p. 22 (fast food - vegetarian).

 

Workbook pages: 27-28. 

 

W 49

Recap: The grammar sections - past tense and future

 

Time for own work!

 

You are to write a christmas tale and you must choose one of the tenses we have learnt the last two weeks -   past tense or in furute tense. The tale should be about a page, computer written, Times New Roman, 12 pt. 

 

Alternative 1: Past tense

Write a page where you use past tense. Write a christmas tale! 

 

Alternative 2: Future tense

Write a christmas tale about the Father Christmas' busy christmas day, or something else. 

 

 

Due date for the essay is 10/12. Essays that are handed in later may not be corrected in time. Your grades are set 16/12. 

Uppgifter

 • Essay in past or future tense

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: