Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sy shorts eller byxa i trikå - Åk 6

Skapad 2018-11-05 08:31 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola F – 5 Slöjd
Inom detta arbetsområde tränar du främst på att lära dig hantera symaskinen & de redskap som hör till maskinsömnad. Du tränar även slöjdord & begrepp för att så självständigt som möjligt kunna följa muntliga och skriftliga instruktioner samt för att kontinuerligt dokumentera ditt arbete i en loggbok. Du kommer att få ett par shorts eller mjukisbyxor.

Innehåll

Vad ska vi göra?

Sy i trikå, shorts eller långa mjuka byxor.

Hur ska vi göra det?

Gemensamma genomgångar, diskussioner, eget arbete, muntliga och skriftliga instruktioner.

Tidsperiod

Ht-18

Syftet med arbetet är att du kommer att få öva att:
Träna på slöjdord och begrepp. Använda symaskinen och arbeta efter muntliga och skriftliga instruktioner.

Moment som ingår

 • Rita av ett mönster och klippa till sina delar.
 • Träna på att använda symaskien, knappnålar, sax och måttsticka.
 • Följa muntliga och skriftliga instruktioner.
 • Prova sitt plagg.
 • Träna på ord och begrepp.
 • Framställa och arbeta på lektionerna
 • Skriva loggbok regelbundet
 • Utvärdera ditt arbete när den är klar.

 

Ord och begrepp för arbetsområdet: 

Övertråd, undertråd, spola, mönster, mönsterpapper, sömnsmån, måttsticka, nåla fast, knappnålar, tvärnåla, markering, markeringspenna, rätsida, avigsida, trådrakspil, trådrak, fålla, tvillingnål, flatlock, elastisk bindsöm, mitt fram, mitt bak, sidsöm.

 

Detta kommer att bedömas

Hur du utvecklat din förmåga

 • Formge och framställa
 • Hantera verktyg och maskiner
 • Formulera och välja handlingsalternativ
 • Utvärdera  och användandet av slöjdspecifika begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Matris Textilslöjd år 4-6

Förmågan har ej testats
------------------>
------------------>
------------------>
------------------>
Utveckla idéer
 • Sl
Eleven behöver mycket hjälp för att på ett tillfredsställande sätt formge enkla slöjdföremål.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge enkla slöjdföremål.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge enkla slöjdföremål.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge enkla slöjdföremål.
Utveckla idéer
 • Sl
Eleven har svårt för att i i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Överväga olika lösningar, framställa föremål
 • Sl
Eleven behöver mycket hjälp med att välja tillvägagångssätt och ge enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Överväga olika lösningar, framställa föremål
 • Sl
Eleven har svårt att framställa slöjdföremål utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Överväga olika lösningar, framställa föremål
 • Sl
Eleven har svårt att på egen hand använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Överväga olika lösningar, framställa föremål
 • Sl
Eleven behöver mycket hjälp med att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Värdera resultat
 • Sl
Eleven har svårt att ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalité.
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalité.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalité
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalité.
Värdera resultat
 • Sl
Eleven har svårt att på egen hand även med hjälp tolka ett slöjdföremåls utrryck och föra enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Eleven kan tolka ett slöjdföremåls utrryck och föra enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremålets uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremålets uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: