Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Zaibo

Skapad 2018-11-05 08:37 i Tullmästaren förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Zaibo är ett sätt att arbeta med problemlösning utifrån barnens intressen. Saibo är ett barnprogram på barnkanalen vi har hämtat en del av inspiration till vårt eget Zaibo därifrån. För varje löst problem får gruppen en pusselbit. För att karaktärerna ska få bli befriade, måste pusslet bli helt. Karaktärerna behöver hjälp- av barnen som blir deras "hjälpare". Det hela börjar med ett surrigt meddelande via facetime då en an de tre kommer Zaibo karaktärerna berättar vad som hänt. Att de har hamnat på en soptipp när de tillsammans försökte lägga var sitt pussel. En vindpust kom precis när det sa: Vi kan allt, vi vet allt. Den vindpusten blåste bort deras minne tillsammans med pusselbitarna och det enda sättet att bli smarta igen, är att lära sig allt på nytt och då kan de komma tillbaka som vanliga människor och slippa ur sina dräkter och få tillbaka sina vanliga namn.

Innehåll

Syfte:

Att på ett lekfullt sätt lösa olika sorters problem tillsammans. Att våga prova nya saker så som enkel programmering, rollspel, olika tekniker i skapande, naturvetenskaps experiment, estetiska utryck, matematik, språk och kommunikation.

Vi kommer att förhålla oss till följande läroplansmål som är kopplade se nedan.

Målkriterier:

Att barnen får en bredd och olika möjligheter att utvecklas och hitta nya sätt att lära sig.

Dessa förmågor och lärprocesser kommer vi att utveckla:

 

 • Kommunikation- har små redovisningar för varandra.

 • Att ge instruktioner- instruera varandra om tex appar och hur man jobbar i dem

 • Att förstå och följa instruktioner- att i många olika sammanhang ge barnen möjlighet att få ta del av 1-3 i stegs instruktioner.

 • Matematik- att resonera fram olika likheter och skillnader i olika ting.  

 • Att föra matematiska resonemang- barnen för ofta resonemang om former de ritar vid ritbordet

 • Samarbete- barnen erbjuder ofta sin hjälp till andra och de använder ofta ordet samarbeta. Vi pedagoger har uppmärksammat att de har ökat.

 • Turtagning- de diskuterar vems tur det är i många olika situationer så som brädspel eller med lärplattan. När de spelar fler spel märker vi pedagoger att barnen använder sig utav turordning.

 • Lägesbeskrivning- på ett lekfullt sätt använder sig barnen lägesbeskrivningar till exempel när vi går på skattjakt.

 

Vad ska vi undersöka i projektet tillsammans med barnen?

Vi ser att barnen är intresserade av teknik och de leker lekar där de ger varandra instruktioner och kommandon i hur leken går till. Vi vill gärna vidareutveckla deras förmågor som vi ser, genom att börja prata om och utföra enklare programmering. Vi börjar med enklare programmering med hjälp av pilar och mönster in i Zaibo världen

 

Grön Flagg :

Vi lär oss tillsammans mer om källsortering. Varför är det bra att röra på kroppen och hur kan man göra det? Vad är bra för kroppen att äta? Återanvändning av material och skapa nytt.

 

 

Naturvetenskap/ teknik:

Vi vill ge barnen en första förståelse för teknik. Och en förståelse för det tekniska. Vi tränar att ta instruktioner och att instruera andra; som till exempel att gå 2 steg framåt  och 1 steg till vänster med mera.

Vi kommer även att använda oss av digitala egg för att förstora och titta närmare på våra kroppsdalar när vi pratar om våra sinnen.

 

Matematik:

Siffror, tal och antal. Vi fortsätter med veckans siffra och skapar och bygger efter ritningar. Prepositioner, höger ,vänster  över och under med mera. Former.

 

Språk:

"Förstå svåra ord " som till exempel programmering, loop mm genom att prata om  och göra.

 

Barns inflytande:

Vi lyssnar på varandra. Programmerar varandra, pratar om att vara Källkritisk.

 

Normer och värden:

Vi tränar tur tagning, samarbete ,lyssna på varandra, positivförstärkning. Vi pratar också om att var Källkritisk"  genom att ge barnen verktyg för det. Bamses tidning om Källkritik men även vårt rollspel med våra figurer där det blir missförstånd på grund av osanna historier. Vänskap, hjälpsamhet, likheter och olikheter och hur man är en bra kompis. Olika dilemman tas upp bland annat med hjälp av Bamse och hans kompisar, hämtat från Serie undervisning. Att vara en bra kompis, hjälpa varandra och leka med varandra trots att man är olika är betydelsefullt i förskolan. Målet når vi genom att: Vi stöttar och uppmuntrar barnen att vara en god vän. Vi hjälper barnen att sätta ord på sina känslor. Lyssna på andras åsikter och idéer. Våga prata och berätta inför gruppen.

 

Vi pedagoger undersöker det här i projektet:

Kan barnen utifrån ett rollspel lära sig problemlösning? Kommer barnen vilja inta egna roller? Kommer det här inleda till ett vidare arbete för barnen, med deras rollekar och hur de bygger regler för sina egna lekar?

 

Arbetssätt:

Genom rollspel av pedagogerna kommer olika uppdrags  områden att introduceras. Dessa planeras veckovis och läggs in i uppgifter. Efter introduseringen kommer  de olika lärgrupperna att arbeta med sin uppgift under några tillfällen. När problemet är löst får gruppen en pusselbit som de får sätta upp på sin pusselvägg. Vi tänker att om barnen är max sex stycken i gruppen kommer de att få mer talutrymme.

 

De olika pedagog karaktärerna är:

Busig - på ett kärvänligt sätt ställer till det så att det blir problem eller att ett missförstånd uppstår. Vill bara ha roligt.

Sur - känner sig missförstådd och går därför igång på allt. Vill ha ordning och reda.

Nöjd - positiv och tycker att det ordnar sig bara man är kompisar och lyssnar man får vara annorlunda. Man kan prova olika sätt att göra saker på .

Uppgifter

 • Grönflagg rörelse vecka 46

 • Grönflagg i miljörummet. v 45

 • Grön flagg v 47 Former

 • V48 Grön Flagg Former och aktiviteter

 • Rörelse och kroppen v.49

 • V 51 former kartläsning och bokstäver.

 • v 2 att skriva och förstå bokstäver som bildar ord

 • v 3 enkel programmering

 • v 5 sinnen och funktioner

 • v 6 fördjupning organ och sinnen

 • V 7 ytterligare fördjupning

 • v.8 redovisningsvecka

 • Learning Study didaktisk planering

 • v.9

 • V10 från jord till toa.

 • v13 mått, recept och bakning

 • v 14 Bin, kor ,vete-havre

 • v 19 mäta mm, cm, dm och meter. Lånmgt och kort. högt och lågt.

 • V 17 vårtecken

 • v 16 från mun till magen resan

 • v 18 vart tar bajset och kisset vägen?

 • 15 från hagen och hem.

 • v 12 kök

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: