Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartor beskriver världen

Skapad 2018-11-05 09:03 i Fyllingeskolan Halmstad
Grundskola 4 Geografi
En karta är en tecknad bild av hur land och hav ser ut uppifrån. På kartor kan du se var länder och städer ligger, du kan också se vägar, berg och sjöar. Om du skall hitta till en plats där du aldrig varit kan en karta vara till bra hjälp.

Innehåll

 

Under arbetsområdet kommer vi att jobba med följande:

 

 • Livsmiljöer: Jordytan och hur den formas och förändras.

 • Hur befolkningen i Sverige är fördelad

 • Namn och lägen på Sveriges landskap, berg, hav och vatten.

 • Hur Kartor ritades förr i tiden och hur de ritas idag.

 • Vad man kan visa med olika Kartor.

 • Vad skala, karttecken och färger på kartor betyder.

 • Hur man hittar en plats på en karta, genom att använda sig av registret i kartboken.

 

 

 

Hur kommer vi att jobba med arbetsområdet

 

Vi kommer att arbeta med arbetsområdet på följande vis:

 

 • Gemensamma genomgångar.

 • Läsning av text, tillsammans och enskilt.

 • Arbete med grepp.

 • Diskussioner.

 • Arbeta med instuderingsfrågor.

 

Du visar att du har förstått genom att du kan:

 

 • Redogöra för jordytan och hur den formas och förändras.

 • Redogöra för hur befolkningen i Sverige är fördelade.

 • Redogöra för namn och lägen på Sveriges landskap, berg, hav och vatten.

 • Redogöra för hur kartor ritades förr i tiden och hur de ritas idag.

 • Redogöra för vad man kan visa med olika kartor.
 • Redogöra för vad skala, karttecken och färger på kartor betyder.
 • Redogöra för hur man hittar en plats på en karta, genom att använda sig av registret i kartboken.

 

Slutligen kommer vi att sätta punkt för arbetsområdet Kartor beskriver världen med ett test.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Kartor beskriver världen

Godtagbara
Mer än Godtagbara
Natur och kulturlandskap
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Geografiska begrepp
Eleven kan använda olika geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda olika geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Kartor, källor, metoder och tekniker
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Namngeografi
Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: