Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

modersmålsplanering

Skapad 2018-11-05 09:19 i Förskolan BarnaSinnet LiCa förskolor
Förskola
Modersmålsplanering

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

Modersmålen som finns på förskolan förutom svenska är engelska och somaliska. Barnen har i dagsläget en bra förståelse inom sitt respektive modersmål. Pratar med enstaka ord med föräldrarna. Barnen pratar svenska flytande. 

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syftet är att integrera barnens modersmål i verksamheteten..

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål

 

 

Målkriterier

Vi vet att verksamheten utvecklas gentemot målet när vi ser att barnet fått möjlighet att:

delta i aktiviteter som tar sin utgångspunkt i modersmålet och på så sätt får möjlighet att stärka sin identitet.

Metod, och material Hur gör vi?

Metod - På avdelningen har vi regelbundna samlingar innan lunch och mellanmål. I samlingarna kommer vi använda oss av QR koder med sånger och sagor på barnens modersmål. Vi kommer använda vår lärplatta för att scanna av koderna.

Dokumentation - Unikuminlägg

 

Förberedelser, QR koder

Kopplingar till läroplanen

  • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: