Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FRIPP - Fritidshemmens planeringsmall

Skapad 2018-11-05 09:39 i Grebbestadsskolan Tanum
Detta är Grebbestads fritidshemsplanering.
Grundskola F – 9
Gruppen tränas i att aktivt lyssna och samtala med varandra. Att tillsammans skapa ett tryggt och konstruktivt välbefinnande för alla barn i gruppen. Det är viktigt för att ett gott och stabilt klimat skall skapas. Vi kommer i de olika aktiviteterna sträva efter att olika utmaningar erbjuds samt att alla barn ska ha roligt och kul. utvärdering vecka 44. Arbetet kommer att utvärderas på gruppnivå och läggs under fliken matris.

Innehåll

 

           Gruppen är kreativ och nyfiken på olika saker. Gruppen behöver träna på att bli mer uthållig i samspelet med andra individer.

        Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek.

        Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen   

        Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.

       

           Genom att på ett säkert och lekfullt sätt förflytta gruppen från en plats till en annan. 

            

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -

Matriser

Fritidshemmens planeringsmall (bedömningen är inte individuell utan sker på gruppnivå)

Har utvecklat till viss del.
Har utvecklat väl.
Prövar och utvecklar idéer, löser problem och omsätter idéerna i handling
Tar hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila.
Skapar och upprätthåller goda relationer samt samarbetar utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.
Kommunicerar med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften.
Skapar och uttrycker sig genom olika estetiska utrycksformer.
Utforskar och beskriver företeelser och samband i natur, teknik och samhälle.
Rör sig allsidigt i olika miljöer samt förstår vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: