Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ht-18 Biologi. Kroppens signalsystem, år9

Skapad 2018-11-05 09:46 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Grundskola 9 Biologi
Under arbetsområdet kommer du att lära dig hur dina celler "pratar med varandra", varför det är så viktigt att centrala nervsystemet skyddas, hur beroendeframkallande medel påverkar och hur viktigt det är att få tillräckligt med sömn.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Arbetssätt och undervisning

Genomgångar
Eget arbete
Laborationer/undersökningar
Diskussioner
Film

Visa vad du lärt dig

Muntlig/skriftlig redovisning:
Det här ska du kunna:
1. Hur sprids informationen mellan celler i olika delar av kroppen (vilka två olika signalsystem har vi). (s.230)
2. a)Vad består centrala nervsystemet (CNS) av? b) På vilket sätt skyddas CNS? c) Varför är det så viktigt? (s.231-233,238-239)
3. a) Vilka två olika typer av nervimpulser har vi? b) Ge exempel och beskriv dessa. (s.236-237)
4. Vilka olika uppgifter har hormonerna? Varför får man diabetes? (s.234-235)
5. Hur påverkar alkohol och droger vårt nervsystem? (s.244-245)
6. Varför är det så viktigt att få tillräckligt med sömn? (s.247)

7. Vad är: a) fobi  b) abstinens  c) anorexi  d) bulimi ? (s.241)
8. Hur fungerar autonoma nervsystemet? (s.246)                                

9. Hjärnans skador och sjukdomar. (s. 248-249)

 

Tidsram

Start v.45 och avslutas v.48
Under vecka 46/47 är det redovisning av punkterna: 1,2,3,4
Fredag v.48 är det redovisning av resterande punkter (5-9).

Bedömning

Se aktuell bedömningsmatris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Biologi, år 9. Kroppens signalsystem, Lgr11

E
C
A
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Samband som rör människokroppen
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: