Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation

Skapad 2018-11-05 10:04 i Gottsta förskola Norrtälje
Förskola
Språk är något vi använder oss av varje dag, på olika sätt (verbalt och kroppsligt). Under november och december kommer det vara vårt fokusområde.

Innehåll

Vart är vi?

 • Vi läser mycket böcker
 • Vi använder oss av sagopåsar
 • Vi sjunger mycket och ofta
 • Vi kommunicerar mycket med barnen i alla situationer
 • Vi använder oss av IT (Ipad, projektor)

Vart ska vi?

 • Att barnen ska få möjligheten att utveckla sin språkliga kompetens
 • Att ge barnen en förförståelse för ordens innebörd
 • Att alla barn ska få chansen till en daglig kommunikation

Hur gör vi?

 • Språkbad, obegränsat med verbalt material så som att läsa böcker, sagopåsar och sångsamlingar
 • Språkbilder
 • Kroppslig kommunikation,  rörelse och tecken
 • Projicera filmer, bilder och sagor
 • Sätter ord på saker samt använder oss utav synonymer (tex macka eller smörgås)

 

Dokumentation i form av observationer, fotografering och filmer görs både av pedagoger enskilt, samt gemensamt med barngruppen

Kopplingar till läroplanen

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: