Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gruppuppgift - Tema

Skapad 2018-11-05 10:17 i Midsommarkransens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Pedagogiskt arbete
Hur kan förskolans verksamhet skapa förutsättningar så att varje barn får möjlighet att utveckla: • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära, • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild och form. • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. Lpfö 18, Läroplan för förskolan

Innehåll

Mål:

Eleverna ska få kunskap om hur olika skapande aktiviteter kan främja barns utveckling och lärande inom olika pedagogiska sammanhang.

Eleverna ska även få möjlighet att självständigt och tillsammans med andra planera och genomföra skapande aktiviteter som innehåller olika material och tekniker.

Tidsplan: V.42-49

Undervisning och metod:

Grupparbete utifrån valt tema. Användning av material, redskap och tekniker som finns tillgängligt inom ramen för skolans materialutbud.

Bedömning:

Individuell processbedömning utifrån hur eleverna arbetar både självständigt och i samarbetet med andra under genomförandet av temaarbetet.

Bedömning sker även gällande val av material och tekniker, samt förmåga att lösa problem, ta egna initiativ och ansvar gällande materialvård.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Användning av bild och form, drama, dans och musik som redskap i pedagogiska sammanhang.
    Peg  -
  • Olika metoder, tekniker och material för skapande aktiviteter.
    Peg  -
  • Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.
    Peg  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: