Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Somaliska 4-6 V 45 - V 52 HT 18/19

Skapad 2018-11-05 10:40 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Planeringen ska vara utformad så att eleven förstår vad han/hon förväntas lära, hur lärandet ska gå till och hur kunskapen ska bedömas. Planeringens rubrik ska se ut så här: Arbetsområde, språk, termin Ex Läsa faktatexter, Kurdiska ht 15
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Under vecka 36-43 kommer vi att jobba om vardags livet, samhällsfrågor , kultur och tradition där modersmålet talas samt kunna göra jämförelse med den svenska kulturen utifrån egna erfarenheter

Innehåll

Arbetsområde

Läsa ,skriva och tala  kultur,tradition.

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Koppla det syfte och centrala innehåll som ni ska arbeta under detta arbetsområde.

Konkretiserade mål för eleven.

 1. Du ska kunna läsa olika texter och återberätta den. 
 2. Du ska träna skriva om texter
 3. Du ska arbeta med läsförståelse texter
 4. Du ska kunna återberätta vardagliga händelser eller upplevelser 

Undervisning och arbetsmetoder.

 

undervisningen kommer vi att arbeta med sagor och berättelser genom att läsa texter högt och sedan återberätta den.vi kommer att jobba i grupper med olika läsförståelse övningar,reflektera över traditioner ,kulturella företeelser och samhällsfrågor i området där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.,

Eleven har uppnått målen när...

När elever förstår textens innehåll och kan svara på frågorna i texten.

När eleven kan  kan skriva olika texter med sina ord.

När eleven kan reflektera över traditioner och kulturella företeelser jämföra med svenska förhållanden.  

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
  Ml  E 6
 • I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Ml  E 6
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med viss tydlighet.
  Ml  E 6
 • Eleven kan med ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd på samtala om bekanta ämnen ett utvecklat sätt.
  Ml  C 6
 • I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
  Ml  C 6
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med relativt god tydlighet.
  Ml  C 6
 • Eleven kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt.
  Ml  A 6
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med god tydlighet.
  Ml  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: