Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema integritet v46-47

Skapad 2018-11-05 11:38 i Förskolan Skutan Östhammar
Förskola
Utifrån en föreläsning om barns integritet har vi valt att börja med att introducera en avskildhetsmiljö tillsammans med barnen. Vi kommer även arbeta med sång och vår stopp hand.

Innehåll

 

 

 

Planering för v.46-47

Vi gör i ordning vår avskildhets miljö, och introducerar den för barnen.

Vi arbetar med intigritet utifrån varje enskilt barns behov och utifrån nya läoplanen.

Ankomst:

Vi välkomnar barnet alltid med att namnge det fråga och eventuellt dokumentera om föräldern berättar något så pedagog som inte arbetar vid ankomst ,får information. Ansvarig den som tar emot barnet. Vi dukar tidigare och vägleder vem som kan ta emot barnet.

Samling: Vi delar upp i två grupper. En i tv rummet och en grupp i hallen. Vi lär ut stopsången under samlingen

Frukost och lunch frukt vi stödmatar om barnet vill det .  Vi låter barnen göra egna val så långt som möjligt. Tex smörgåsval grönsaker, mjölk eller vatten

 

Skötrummet Vi inför ny rutin blöja först tvätta sen max 2 barn en vuxen vid tvättfatet.

 

I de längsta tänker vi alltid på barnens trygghet vik känd efter en månad  kan byta blöjor.föräldrar kan erbjudas att välja.

 

Utevistelse

 

Alltid de stora först Maria ute. Delta mer i barnens lekar för att kunna bevaka barnens intigritet sätta på oss intigritets glasögon.

 

Vila
Varje barn fortsätter att sova i sin egen vagn. Vi tänker på att varje barn får vakna och somna på ett bra sätt.

 

Aktiviter Stopsång Annika plockar ut text, Rita händer och måla händer bygga ordet stop i lera och play dooh och sand.  Vi utvärderar vårt arbete i december.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: