Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En - My favourite cartoon character. Presentation.

Skapad 2018-11-05 12:33 i Rättviksskolan Rättvik
Under v. 19-22 ska vi träna på förmågan att formulera sig och kommunicera i tal. Alla kommer att välja en favoritkaraktär från tecknade Tv-serier som t ex The Simpsons eller Family Guy och presentera muntligt karaktären för sina klasskompisar.
Grundskola 9 Engelska
Under v.45-47 förflyttar vi oss till de tecknade seriernas värld! Max 1/4 får vara uppspelad media. Vi kommer att titta närmare på älskade och populära tecknade serier. Te.x The Simpson, Winnie the pooh, batman etc. Du väljer en favorit karaktär och "forskar" om den! Resultatet av din forskning kommer du att presentera för dina klasskamrater t ex genom att göra en power-point presentation. Hoppas att vi alla får vara med roliga, lärorika och spännande presentationer! Ditt manus ska lämnas in, den text du presenterar ska lämnas in.

Innehåll

1. Syfte med undervisningen

 Huvudsyftet är att du ska träna på att prata engelska inför en liten skara människor (dina klasskompisar)!

Du ska också träna på att:

-lyssna aktivt på andras presentationer 

-kunna ge feedback (two stars and a wish) till dina klasskompisar

- skriva ett manus som du utgår från till din presentation

 

 

 

2. Förmågor att utveckla:

 

3. Centralt innehåll att studera

 

Uppgifter

 • Manuscript

 • Manuscript

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9

Matriser

En
Delmåls- och aktivtetsmatris

Formulera sig och kommunicera i tal-muntlig framställning.
Förmåga 2
Delmål 1 med aktiviteter
När du förbereder dig inför presentationen, ska du följa instruktionerna på Mrs. Olsson's English page. När du gör presentationen, beskriver du med minst 10 enkla meningar på engelska din karaktärs utseende och personlighet. T ex Homer is yellow,fat and has big eyes.He is strange,funny and kind. Du får läsa dina meningar innantill. Du väljer själv om du vill göra en power-point presentation eller bara skriva på ett papper. Din presentation ska vara mellan 5-15 minuter lång. Som lyssnare ska du vara beredd på att (på svenska) ge feedback till dina klasskompisar! Du lämnar in ditt arbete till Kersti!
Delmål 2 med aktivteter
När du förbereder dig inför presentationen,ska du följa instruktionerna som finns på Mrs.Olsson's English Page. När du gör själva presentationen, formulerar du dig enkelt,begripligt och ganska sammanhängande (du använder några enkla bindeord). Du väljer själv om du vill göra en power-point presentation eller bara skriva på ett papper. Du får läsa din presentation innantill! Din presentation ska vara mellan 5-15 minuter lång. Som lyssnare ska du vara beredd på att ge feedback till dina klasskompisar! Du lämnar in/skickar ditt arbete till Kersti!
Delmål 3 med aktivteter
När du förbereder dig inför presentationen, ska du följa instruktionerna som finns på Mrs. Olsson's English Page. Vid själva presentationen formulerar du dig ganska varierat,ganska tydligt,ganska sammanhängande (du använder några enkla bindeord) och med visst flyt. Du använder power point eller keynote för din presentation. Din presentation ska vara mellan 5-15 minuter lång. Du får inte läsa innantill utan får använda bara stödord. Som lyssnare ska du vara beredd på att ge feedback till dina klasskompisar! Du skickar din presentation till Kersti!
Delmål 4 med aktiviteter
När du förbereder dig inför presentationen, ska du följa instruktionerna som finns på Mrs. Olsson's English Page. Vid själva presentationen formulerar du dig ganska varierat,tydligt, sammanhängande och med flyt. Du använder power point eller keynote för din presentation. Du får inte läsa innantill utan får använda bara stödord. Din presentation ska vara mellan 5-15 minuter lång. Som lyssnare ska du vara beredd på att ge feedback till dina klasskompisar! Du skickar din presentation till Kersti!
Delmål 5 med aktiviteter

En
Kunskapskravsmatris

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Kunskapskrav
Kunskapskrav
Kunskapskrav
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: