Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2018-11-05 13:09 i Smygeskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 4 Matematik
Du kommer att arbeta mycket praktiskt i klassrummet och utanför med att bl.a. jämföra, uppskatta, mäta och beräkna längd och omkrets.

Innehåll

När du har arbetat med det här arbetsområdet ska du:

 • Känna till något om hur man mätte längd förr
 • Kunna mäta och rita sträckor
 • Kunna uppskatta och mäta längd
 • kunna växla mellan olika längdenheter
 • Känna till egenskaper och namnet på några geometriska objekt
 • Kunna rita figurerna rektanglar, kvadrater och trianglar med givna mått
 • Kunna räkna ut figurernas omkrets
 • Upptäcka, välja och använda lämpliga strategier och metoder vid problemlösning

 

Begrepp:

sträcka      mil                kilometer         meter         decimeter       centimeter       millimeter

längd         bredd            omkrets          sida            hörn                kant

kub            rätblock         kon                 klot             cylinder          tetraeder         pyramid       

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: