Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läs en film-Linas kvällsbok/På västfronten intet nuýtt

Skapad 2018-11-05 13:17 i Rättviksskolan Rättvik
Läsprojekt av "Linas kvällsbok" som utmynnar i en novellskrivning
Grundskola 8 Svenska
Vi ska tillsammans arbeta med Linas kvällsbok som handlar om 15 åriga Lina och går i 9:an. Linas kvällsbok beskriver Linas sanna och ärliga tankar om sig själv och tankar om kärlek. På västfronten intet nytt

Innehåll

Syfte

Läsa ungdomslitteratur. Lära sig att se och tolka ett budskap. Att reflektera kring det lästa. Att uttrycka reflektionerna i tal och skrift.

Undervisning

Du skall läsa romanen "Linas kvällsbok" eller "på västfronten inten nytt"  Du kommer att arbeta med text och diskussionsfrågor, Ta ut lämpliga citat som du redovisar reflektioner kring och jobba med olika jobba med teman från boken. Avslutningsvis kommer vi att titta på filmatiseringen och skriva en analytisk jämförelse mellan bok och film.

Bedömning

Bedömning görs under arbetets gång både vid muntliga diskussioner samt vid skriftliga uppgifter samt efter inlämnat arbete. Det som kommer att bedömas är hur väl du visar att du har förtsått bokens budskap samt hur du reflekterar kring det du läst.

Vi beräknas vara klara med detta område v. 50

Uppgifter

 • Sidantal per vecka.

 • Redovisning av bok

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv

Matriser

Sv
Läs en film-Linas kvällsbok

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa med flyt
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka & resonera om budskap
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: