Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema djur

Skapad 2018-11-05 13:18 i Nyponrosens förskola Hudiksvall
Förskola
Hudiksvalls kommuns förskolors mall för pedagogisk planering

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Djur

Tidsperiod: Oktober 2018 -

Förskolans namn: Nyponrosens förskola

Grupp: Tallen

Barnens ålder: 1-3

År och datum: Oktober 2018

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Djur med Bornholms sagor (lådor) som utgångspunkt. Vår tanke är att vi tillsammans med barnen ska bemöta teknik, naturvetenskap, matematik och språk.

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
- se nedanVad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- vi vill att barnen genom vårat tema område djur ska få utveckla kunskaper inom teknik, naturvetenskap, språk, matematik och värdegrund.

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
- genom Bornholms materialet där vi läste sagan ”godnatt alla djur” såg vi att barnens intresse för djur fanns. Vi valde därför att fortsätta med sagan men att utveckla intresset om djur genom att använda oss av olika material i verksamheten i att skapa djur, bygga hus till djur, öva på djurläten, vi går till skogen (matar djur i skogen), vi rör oss som djur i verksamheten (miniröris). Vi observerar barnen  och utgår i från deras intressen. Alla i personalgruppen är ansvarig för att ett utvecklande arbete utförs. 

Vår tanke är att beröra alla prioriterade läroplansområden: matematik, språk, teknik, naturvetenskap och värdegrund. 

Matematik: vi räknar djuren och tittar vem som är störst/minst. Vår nästa tanke är att skapa djur som barnen kan mäta sig med för att se hur stora dom är i jämförelse mot djuret.

teknik: barnen skapar djur i trolldeg som dom sedan får måla.

Naturvetenskap: vi går till skogen. Vi tänker utföra lättare experiment som t.ex. att testa vilka djur som flyter/sjunker 

Språk: vi övar på att låta som djur. Vi pratar även mycket med barnen om att dom ska använda sitt språk för att kommunicera med varandra så att det uppstår mindre konflikter.

Värdegrund: vi jobbar med barnen om hur man är en bra kompis. Vi uppmuntrar barnen till att kommunicera med varandra och be om hjälp till en kompis om problem uppstår t.ex. vid avklädning i hallen.

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder

Genom unikum, dokumentationer på väggarna som utförs tillsammans med barnen samt genom daglig samtal med föräldrar. Även genom spaltdokumenationerna 1:an, 2:an och 3:an. Utvärderas med kommunens mall för utvärdering.


Planeringen upprättad av: Frida, Yvonne & Marie

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: