👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 9: procent vt.21

Skapad 2018-11-05 14:12 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Matte Direkt åk9 kapitel 4
Grundskola 9 Matematik
Att kunna förstå vad procent är och att kunna räkna med procent är viktiga vardagskunskaper. Prisändringar, löneförhandlingar, räntesatser, sportprestationer och många andra saker är ofta angivna i procent. I detta avsnitt skall vi arbeta med att beräkna andelar, delar och det hela, procent och promille samt förändringsfaktor.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Mål

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna

- Beräkna andelen, delen och det hela
- Förändringsfaktorer och upprepade procentuella förändringar
- Använda procentberäkningar i olika praktiska sammanhang (t.ex. ränta)
- Promille
- Procentenheter
- Bråkform,decimalform och procent

Begreppen:
Procentform
Bråkform
Decimalform
Delen
Det hela
Andelen
Förändringsfaktor
Ränta
Räntesats
Inlåningsränta
Procentenhet
Promille

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Bedömning kommer att ske av din förmåga att:

- lösa problem

- resonera

- förstå och använda matematiska begrepp

- växla mellan olika begrepp och förstå hur de hänger ihop

- använda de metoder vi lär oss

- kommunicera muntligt och skriftligt

 

Bedömningen kommer att ske genom att du aktivt deltar på lektionerna vid gemensamma genomgånger, gruppövningar, enskilt arbete och inlämningar av uppgifter och ett mindre prov i slutet av perioden

 Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9