Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 2

Skapad 2018-11-05 14:37 i Rödsleskolan Oskarshamn
Att göra eleverna nyfikna på ämnet teknik. Vad är teknik? Vad har vi hemma för tekniska föremål? Vad är en uppfinning? Komma på en uppfinning som just du har nytta av mm.
Grundskola 2 – 3 Teknik
Vad är teknik? Vi stöter på teknik överallt i vår vardag. Hur fungerar olika tekniska föremål? Hur gjorde vi förr när vi inte hade telefonen, saxen och andra tekniska föremål i vår vardag?

Innehåll

Kursplan i ämnet

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.
Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.
Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.

Arbetssätt och undervisning

Vi pratar om vad teknik är.

Vi tittar närmare på hur olika föremål/maskiner förändrats över tid.

Vi arbetar med konstruktion, testar att göra egna ritningar och bygger sen med olika material och hjälpmedel. 

Du får ta med ett tekniskt föremål hemifrån, beskriva hur det ser ut och vad det används till. Kamraterna  får gissa.

Vi ser en film om vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger används för att uppnå en viss funktion tex föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.

Vi tittar på en film om uppfinningar för att få ideér till egna uppfinningar. Därefter får du tillsammans med en kompis komma på en uppfinning som ni har nytta av. Ni får skriva, rita en enkel skiss och berätta muntligt för era kamrater.

Vi övar på att använda olika digitala hjälpmedel som Chromebooks & Ipads. 

Vi arbetar med enklare programmering av olika slag.  

Visa vad du lärt dig

Delta aktivt på lektionerna.

Tidsram

Vi kommer att arbeta med detta i olika perioder under åk 2.

Bedömning

Du ska kunna:

 • känna igen något föremål med hävstångsteknik.
 • rita, skriva och muntligt berätta om en gemensam uppfinning tillsammans med en kamrat.
 • berätta hur något tekniskt föremål förändrats genom tiderna.
 • använda digitala hjälpmedel som Chromebooks och Ipads på egen hand
 • nämna några tekniska föremål som finns i din närmaste omgivning, hur de är uppbyggda och vad de används till.
 • kunna styra föremål med enkel programmering.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: