Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flerspråkighet

Skapad 2018-11-05 15:21 i Änggårdens förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering. I denna mallen finns stödfrågor till hjälp.
Förskola
Vi kommer att arbeta med flerspråkighet med syftet att främja barns språkutveckling och kommunikation. Samtidigt arbetar vi också för att ta del av varandras kulturer och att varje barn ska känna trygghet i sin identitet.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Vi börjar med att kartlägga vilka språk och kulturer som finns i barngruppen. Vi observerar barngruppen för att se barnens behov och intressen för att kunna arbeta vidare med dessa samtidigt som vi använder oss av flerspråkighet för att främja språkutveckling och kommunikation. 

 

 

 

Mål

 

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 •    Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

 

 

Nedbrytning av valda läroplansmål

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att:

- Veta vem man själv är och känna sig trygg i det, att våga ta plats och vara sig själv i barngruppen

- Känna igen sig själv i sin egen kultur men även ta del av kompisarnas kulturer och visa respekt för att att vi alla är olika

- Uttrycka sig efter sin egen förmåga och kommunicera med kompisar och pedagoger

- Uttrycka sina tankar och åsikter efter sin egen förmåga för att kunna påverka val av t.ex. aktiviteter och lekmaterial men även visa       omgivningen vad man känner och tycker

 

 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Vi tar hjälp av vårdnadshavare för att samverka kring vilka språk och kulturer som finns i barngruppen. Vi tar också hjälp av vårdnadshavare genom att be om ord på modersmål som kan hjälpa oss i kommunikationen med barnet på förskolan, men även tips på musik, sagor och annat som kan stärka barnen i sin kommunikation, kultur och identitet.

Vi observerar barngruppen för att se vilka behov och intressen som finns och utgår från dessa i det dagliga arbetet i verksamheten.

Vi arbetar medvetet med att "språkbada" barnen genom att benämna det vi gör och ser. Vi inspirerar och utmanar barnen genom varierande språklekar och förstärker dessa med ord på modersmål, bildstöd och TAKK. Vi använder oss t.ex. av sagor, sånger, språkpåsar, rim och ramsor, filmklipp eller musik.

Vi pedagoger tar del av aktuell litteratur för att öka vår kompetens inom området och utgår från aktuell forskning.

För att synliggöra barnens lärande dokumenterar vi kontinuerligt och reflekterar tillsammans med barnen genom att titta på foton och filmklipp via Ipad. Vi sätter också upp bilder på barnens nivå för att spontant kunna samtala med barnen om dess utveckling och lärande.

 

Uppföljning

Utvärdering

Vi upplever att barnen vet vem man själv är, i vår ”vi-samling” lyser de upp när de ser sitt kort och kompisarna hjälper också till och benämner vem som är på kortet. Barnen har blommat ut mer i den lilla gruppen och vågar ta för sig och ta plats. Vi ser också en utveckling hos varje barn i att kommunicera med varandra och med oss pedagoger. Barnen uttrycker tankar, idéer och vilja under dagen.

Analys och utveckling

Vi har aktivt arbetat med flerspråkighet som en röd tråd genom dagen. Vi har benämnt det vi gjort och sett och förstärkt det verbala språket med TAKK så långt vi haft kunskap. Detta upplever vi har gjort skillnad i barnens kommunikation med varandra och med oss, då de fått verktyg och stöd i språkutvecklingen. Vi ser att barnen också fått ett "vi" i gruppen och vi tror att detta till viss del kommer av att vi aktivt arbetat med vi-samlingar för att skapa gemenskap och tid att se varandra. Vi ser också att barnen är trygga i sig själva och vågar ta för sig i den lilla gruppen, vilket vi tror grundar sig i att vi arbetar aktivt med att stärka varje individ och stötta varje individ i sin kommunikation med varandra. Vi fortsätter att arbeta aktivt med kommunikation och flerspråkighet, vi kommer att fortsätta med TAKK men även blir bättre på att använda oss av bildstöd. Vi kommer även att få möjlighet att arbeta med b.la. Polyglutt framöver där vi får ytterligare verktyg att arbeta med flerspråkighet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: