Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Yrken - moderna språk

Skapad 2018-11-05 15:29 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola F Moderna språk - språkval
I arbetsområdet kommer vi att jobba med olika yrken på målspråket. Vad heter de olika yrkena? Hur beskriver du vad en bagare gör? Vilka egenskaper bör en journalist ha?

Innehåll

Du kommer att lära dig namnen på flera yrken och träna på att beskriva vad de gör och vilka egenskaper som är önskvärt i de olika yrkena. Arbetet presenteras sedan i en poster och sätts sedan upp på Yrkesmässan. 

 

Arbetsgång:

1. Du arbetar med "yrken" för att lära dig namnen på de olika yrkena. Vi tittar på film och arbetar skriftligt. 

2. Du arbetar med "egenskaper" för att lära dig olika personlighetsbeskrivande adjektiv och dess olika betydelse med ser/estar. Vi tittar på film, arbetar skriftligt och muntligt. 

3. Du kommer genom lottdragning bli tilldelad ett yrke som du tillsammans med en klasskamrat ska beskriva mer utförligt. Vad gör tex en journalist? Vilka egenskaper bör man ha om man ska ha det som yrke? Hur mycket tjänar man? Utbildning? Etc

4. Ni redovisar ert yrke skriftligt på en poster i A3-fomat. Använd er av bilder och gör ert yrke så intressant som möjligt. Använd er av Powerpoint, Word eller liknande. Denna poster skickas sedan in på Unikum.

5. Alla yrken kommer sedan sättas upp tillsammans med franskan och tyskan på er Yrkesmässa. 

6. Vi genomför sedan en muntlig aktivitet kopplat till yrken/egenskaper. 

 

 

 

Uppgifter

  • Text egenskaper

  • Yrkesplansch

Matriser

M2
Yrken - moderna språk

E
C
A
Skriftlig förmåga
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Muntlig förmåga och interaktion
I muntliga framställningar av olika slag/muntlig interaktion kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag/muntlig interaktion kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag/muntlig interaktion kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Strategi för interaktion
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: