Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gracias 9, Kapitel 1-3

Skapad 2018-11-05 15:33 i Björkvallsskolan Uppsala
Pedagogisk Planering för arbetet med Gracias år 9 i kapitel 1-3.
Grundskola 9 Moderna språk - språkval

Innehåll

I kapitel 1-3 kommer vi att repetera mycket från årskurs 8 och lära oss nya saker. Det du lär dig är:

Berätta vad du har gjort under sommaren

Realia om den spansktalande världen

De grammatiska moment du ska lära dig är: 

Perfekt (vad man har gjort)

Verb med diftong (exempel: pensar)

Komparativa adjektiv (Hur man jämför)

Bedömning

Du får en chans att visa vad du lärt dig genom en skrivuppgift där du visar att du behärskar perfekt-formen , en muntligt diskussion, hör och läsförståelse samt ett eget arbete där du skriver om ett spansktalande land. Du kan använda punkterna ovan som en checklista. Din reflektion kommer att hjälpa dig att förstå vad du redan kan på spanska och vad du behöver att träna mer på.

Matriser

M2
Mål och Bedömningsmatris Moderna språk år 7-9

Tala

F
Kunskapskravet för betyg E
Kunskapskravet för betyg C
Kunskapskravet för betyg A
Testas inte i detta arbetsområde
Muntlig framställning
Hur du kan presentera en text eller ett ämne.
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med ord fraser och meningar. Du kan göra enstaka enkla förbättringar.
Du kan uttrycka dig enkelt, ganska tydligt och något sammanhängande. Du kan göra enkla för bättringar.
Du kan uttrycka dig enkelt, ganska tydligt och ganska sammanhängande.Du kan göra enkla förbättringar
Muntlig interaktion
Hur du samtalar/pratar med någon och för samtalet vidare
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser, meningar. Du kan använda dig av någon strategi.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och något sammanhängande med ord, fraser, meningar. Du kan använda dig av några olika strategier.
Du kan uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser, meningar. Du kan använda dig av flera olika strategier.

Skriva

F
Kunskapskravet för betyg E
Kunskapskravet för betyg C
Kunskapskravet för betyg A
Testas inte i detta arbetsområde
Skriftlig framställning
Hur du skriver t.ex en text om ett visst ämne och arbetar med din text.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord, fraser, meningar. Du kan göra enstaka enkla förbättringar.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och något sammanhängande Du kan göra enkla förbättringar.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du kan göra enkla förbättringar.
Skriftlig interaktion
Hur du kan skriva t.ex brev och meddelanden.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord fraser, meningar. Du kan använda dig av någon strategi.
Du kan uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser, meningar. Du kan använda dig av några olika strategier.
Du kan uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser, meningar som i något mån anpassas till syfte, mottagare, situation. Du kan använda dig av flera olika strategier

Läsa

F
Kunskapskravet för betyg E
Kunskapskravet för betyg C
Kunskapskravet för betyg A
Testas inte i detta arbetsområde
Läsförståelse
Vad du förstår i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Hur du visar din förståelse
Du förstår det mest väsentliga. Du kan i enkel form redogöra fr förståelsen och med godtagbart resultat agera från instruktioner. Du kan använda dig av någon läsningsstrategi och kan söka information från olika medier med viss relevans.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du kan redogöra för förståelsen i enekel form genom att kommentera innehåll och tydliga detaljer. Du kan med tillfredställande resultat agera utifrån instruktioner. Du kan välja och använda dig av läsningsstrategier. Du kan söka information från olika medier på ett relevant sätt.
Du förstår helheten och kan uppfatta väsentliga detaljer. Du kan översiktligt redogöra för innehåll och detaljer. Du kan med gott resultat agera utifrån instruktioner. Du kan välja och använda dig av läsningsstrategier. Du kan på ett relevant och effektivt sätt välja information från olika medier.

Lyssna

F
Kunskapskravet för betyg E
Kunskapskravet för betyg C
Kunskapskravet för betyg A
Testas inte i detta arbetsområde
Hörförståelse
Vad du förstår i tydligt talat, enkelt språk om vardagliga och välbekanta ämnen. Hur du visar din förståelse
Du förstår det mest väsentliga. Du kan i enkel form redogöra fr förståelsen och med godtagbart resultat agera från instruktioner. Du kan använda dig av någon lyssningsstrategi och kan söka information från olika medier med viss relevans.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du kan redogöra för förståelsen i enekel form genom att kommentera innehåll och tydliga detaljer. Du kan med tillfredställande resultat agera utifrån instruktioner. Du kan välja och använda dig av lyssningsstrategier. Du kan söka information från olika medier på ett relevant sätt.
Du förstår helheten och kan uppfatta väsentliga detaljer. Du kan översiktligt redogöra för innehåll och detaljer. Du kan med gott resultat agera utifrån instruktioner. Du kan välja och använda dig av lyssningsstrategier. Du kan på ett relevant och effektivt sätt välja information från olika medier.

Realia

F
Kunskapskravet för betyg E
Kunskapskravet för betyg C
Kunskapskravet för betyg A
Testas inte i detta arbetsområde
Spansktalande världen
Hur du berättar, beskriver och jämför olika företeelser som har med språket eller språkområdena att göra.
Du kommenterar i enkel form och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter.
Du kommenterar i enkel form och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter.
Du kommenterar översiktligt och gör enkla erfarenheter med egna erfarenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: